TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

TESYDO, s.r.o.: Tlaková zařízení a stavební výrobky

Společnost TESYDO, s.r.o. se stala autorizovanou (AO 263) a notifikovanou osobou (NB 2378) v rámci posuzování shody stanovených výrobků – technické požadavky na tlaková zařízení (dle NV č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů i PED 97/23/EC) a v rámci posuzování shody stanovených výrobků – stavební výrobky označované CE (dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů i CPD 89/106/EHS).

...

Ekonomika ve svařování

(v souladu a shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834 -1 až 6)

1) Náklady na kvalifikaci personálu (svářečský dozor, kontrolu a zkoušení, svářeče, operátory, pracovníky NDT a DT kontroly a zkoušení)

2) Náklady na svařovací a řezací zařízení, polohovadla a pomocná zařízení, zařízení pro příbuzné technologické procesy spojené se svařováním

3) Náklady na projekční, konstrukční, výrobní, technologickou, kontrolní, zkušební a montážní dokumentaci, ev. diagnostickou dokumentaci a návod na provádění

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

TESYDO, s.r.o.: Konzultace, školení, posuzování shody

  • Tlaková zařízení (PED 97/23/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zák. č. 102/2001 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 277/ 2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb., (tlakové nádoby, potrubí, kotle, výměníky). Přepravitelná tlaková zařízení – (99/36/ES) posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 42/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., č. 541/2004 Sb. v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb.
  • Plynová zařízení (90/396/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb. i č. 42/2003 Sb., dále dle č. 22/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (spotřebiče plynných paliv, tlakové nádoby na přepravu plynů, …).
  • Jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 20/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (hasící přístroje, láhve na technické plyny, vzdušníky vozidel, …).
...

TESYDO, s.r.o.: Certifikace, inspekce, posuzování shody

*      Certifikační orgán pro výrobky dle ČSN EN 45 011 – strojní, tlakové (plynové), zdvihací, dopravní a stavební výrobky.

*      Certifikační orgán pro certifikaci výrobků dle ČSN EN 45 011 – certifikace procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – jakost při svařování a souvisejících výrobních zvláštních procesech a ČSN EN ISO 14 554-1 a 2 – požadavky na jakost při odporovém svařování a souvisejících procesech (systémy řízení výroby).

(v rámci CWS ANB – možnost i certifikace „EWF CC i IIW CC – Manufacturer certification system“ – „Company Certification“ výrobců svařovaných výrobků, kteří používají související technologické procesy).

*      Inspekční orgán typu ,,A“ dle TNI CEN ISO/TR 17 020, za účelem posouzení shody při výrobě a provozu tlakových nádob a tlakových zařízení (včetně plynových), kovových konstrukcí stavebních výrobků, konstrukcí strojních, zdvihacích, dopravních a elektrických zařízení, prověřování způsobilosti výrobních organizací pro výrobu a montáž kovových konstrukcí výrobků a schvalování postupů svařování a pájení kovových materiálů.

...

TESYDO, s.r.o.: Služby / spolupráce

  • Technická, kontrolní, zkušební, posuzovatelská, certifikační a inspekční činnost při zvláštních (speciálních) technologických a technických procesech užitých ve výrobě konstrukcí a technických zařízení,  prováděná dle požadavku ČSN EN 45 011, TNI CEN ISO/TR 17 020.
  • Výzkum, inženýrská a posuzovatelská činnost v rámci strojírenské technologie, technologických procesů, event. zvláštních (speciálních) technologických procesů (svařování, tepelné zpracování, tváření, slévání, povrchové úpravy, … dle TNI CEN ISO/TR 17 020 aj. ČSN, EN ISO).
  • Posuzování studií a podkladů pro užití technických materiálů v praxi, v různých provozních podmínkách konstrukcí a technických zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 15 608, ČSN 05 0323), pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.