TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2015

PROJEKČNÍ, KONSTRUKČNÍ, VÝROBNÍ I MONTÁŽNÍ POŽADAVKY A ZÁSADY PRO TECHNICKÁ I TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY I ZKOUŠENÍ

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
24. a 25 března 2015

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů výroby, kontrolních, zkušebních postupů výrobků a montáže výrobků i technických zařízení), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních, transportních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Seminář pro pracovníky svářečských škol

...

Seminář pro pracovníky NDT

...

Seminář pro svářečské dozory a technický personál firem

...

Seminář pro svářečské kontrolory

...

Školení pracovníků svářečských škol

...

Technická konference TESYDO 2014

POŽADAVKY NA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ I JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
25. a 26. března 2014

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Seminář: Zkoušky svářečů ČSN EN ISO 9606-1, 14732, 13585

...

Technická konference TESYDO 2013

STANOVENÁ A VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYBRANÉ A STANOVENÉ VÝROBKY K POSUZOVÁNÍ SHODY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
26. a 27. března 2013

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených i vybraných výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

Technická konference TESYDO 2012

NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ VÝ-ROBKŮ STAVEB, STROJŮ, TECHNICKÝCH, ENERGETICKÝCH, CHEMICKÝCH, ZDVIHACÍCH, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONTROLY A ZKOUŠENÍ, DIAGNOSTIKY A REVIZÍ
(Stavební, strojní výrobky, tlaková, plynová zařízení, zdvihací, transportní i dopravní zařízení, energetická a chemická zařízení)

Hotel CENTRO Hustopeče u Brna
27. a 28. března 2012

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Konference TESYDO, s.r.o.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ,
TLAKOVÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH REALIZACE A PROVOZ

(Stavební, strojní výrobky a tlaková a plynová zařízení)

SPORT – V – HOTEL HROTOVICE u Třebíče
29. a 30. března 2011

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, DIN, ev. ASME aj.

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

TESYDO, s.r.o.: Školení managementu firem,
technického a výrobního personálu

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a  autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech:

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2010

Kurzy – zahájení vždy v 8.00 hod., výuka denní od 8.00 do 16.00 hod. Místo: TESYDO, s r.o.  -  učebna v přízemí, dveře č. 8
Semináře – zahájení vždy v 9.00 hod.,  presence 8.00 – 9.00 hod.

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.