TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Certifikace, inspekce, posuzování shody

*      Certifikační orgán pro výrobky dle ČSN EN 45 011 – strojní, tlakové (plynové), zdvihací, dopravní a stavební výrobky.

*      Certifikační orgán pro certifikaci výrobků dle ČSN EN 45 011 – certifikace procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – jakost při svařování a souvisejících výrobních zvláštních procesech a ČSN EN ISO 14 554-1 a 2 – požadavky na jakost při odporovém svařování a souvisejících procesech (systémy řízení výroby).

(v rámci CWS ANB – možnost i certifikace „EWF CC i IIW CC – Manufacturer certification system“ – „Company Certification“ výrobců svařovaných výrobků, kteří používají související technologické procesy).

*      Inspekční orgán typu ,,A“ dle TNI CEN ISO/TR 17 020, za účelem posouzení shody při výrobě a provozu tlakových nádob a tlakových zařízení (včetně plynových), kovových konstrukcí stavebních výrobků, konstrukcí strojních, zdvihacích, dopravních a elektrických zařízení, prověřování způsobilosti výrobních organizací pro výrobu a montáž kovových konstrukcí výrobků a schvalování postupů svařování a pájení kovových materiálů.

*      Certifikační orgán pro systémy managementu jakosti a systémy řízení výroby – dle ISO 9001 (dle ČSN EN ISO/IEC 17 021), pro výrobu konstrukcí (stavebních, strojních, zdvihacích), tlakových (plynových) zařízení, výrobu a opravy strojů i technických zařízení, výrobu montovaných staveb, výrobu karoserií a dílů pro motorová vozidla a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku, stavebnictví a pro velkoobchod.

*      Certifikační orgán pro personál (v systému TESYDO i  CWS ANB) dle ČSN EN ISO/IEC 17 024 (dle NV, ES, EHS, harmonizovaných a technických norem)

-          odborná způsobilost svářečů, svářečských operátorů, páječů, evropských svářečů (EW), svářečských praktiků (instruktorů, učitelů) – E/IWP, evropských (mezinárodních) svářečských inspektorů (EWI/IWI), mezinárodních konstruktérů svařovaných konstrukcí výrobků (IWSD)

-          odborná způsobilost výrobního kontrolora – ,,V-K“ a  svářečského kontrolora – ,,W-K“, vizuální a makroskopická i mikroskopická kontrola, zkoušení kapilární metodou, zkoušení těsnosti, zkoušení magnetickou metodou, hodnocení radiogramů, techniků pro přenášení atestových značek, svářečského dozoru (E/IWS, -T, -E), technika DT a NDT laboratoří, manažera a auditora systému managementu kvality, bezpečnostního technika, technického inspektora – dle akreditace MŠMT, event. v rámci akreditovaného certifikačního systému TESYDO a CWS ANB.

*      Autorizovaný orgán (v rámci CWS – ANB) dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. i č. 251/2003 Sb. (PED 97/23/ES) i NV č. 42/2003 Sb. a č. 541/2004 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, pro rozsah činnosti – odsouhlasení pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů u tlakových zařízení kategorií II, III, IV, stanovených k posuzování shody (oblast plynárenství, chemie, energetiky, strojírenství i stavebnictví).

*      Posouzení dokumentace a konzultace pro implementaci  systémů managementu kvality a systému řízení jakosti výroby dle ČSN EN ISO 9001 : 2001, ČSN EN ISO/IEC 17 021,  systémů environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 : 1997 a  systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001, včetně zajištění provedení certifikace těchto systémů dle výše uvedených norem.

*      Posouzení shody dokumentace elektrických zařízení a dokumentace výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility u dokumentace strojních, plynových, tlakových, energetických, zdvihacích zařízení a stavebních výrobků (TNI CEN ISO/TR 17 020 dle právně-technických předpisů a norem).

*      Znalecké posudky, technické posudky, expertízy nových, porušených a havarovaných konstrukcí výrobků i technických zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 17 020, technických právních předpisů a norem aj.).

*      Přejímky výrobků (kontrola, zkoušení) – stavebních, strojních konstrukcí i technologických a technických zařízení (plynových, tlakových, zdvihacích, dopravních, strojních, stavebních, chemických i energetických) dle TNI CEN ISO/TR 17 020 aj. ČSN, EN, ISO (NDT a DT zkoušení, diagnostika).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE KONZULTACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.