TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

Certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001(QMS)

Certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001(EMS)

Certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 (SMS)

Certifikaci systému kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,3 a 4 (WQS)

Certifikaci výrobků dle ČSN EN 45011, včetně svařovaných výrobků (COV)

Certifikaci personálu dle ČSN EN ISO/IEC 17024 – NDT personál (COP)

Inspekci typu „A“ při posuzování shody dle ČSN EN ISO/IEC 17020 výrobků a technických zařízení (IO)

Certifikaci způsobilosti výrobce a montážní firmy dle ČSN EN ISO/IEC 17020 (inspekční certifikát) a dle ČSN EN 1090-2 a 3 i jiných norem

Certifikaci CE systému řízení výroby (CPD) dle EU Směrnice 89/106/EHS a ČSN EN 1090-1

Posuzování shody technických požadavků na tlaková zařízení označované CE dle NV č. 26/2003 Sb. a PED 97/23/EC

Certifikaci svářečů i páječů a postupů svařování i pájení dle PED 97/23/EC jako AO/NB a AO/NB CWS ANB

Posuzování shody technických požadavků na stavební výrobky označované CE dle NV č. 190/2002 Sb. a CPD 89/106/EHS

Certifikaci kvalifikací postupů svařování (WPS) a pájení (BPS) certifikáty a protokoly WPQR a BPAR, PQR dle ČSN EN ISO a ASME norem, např. ČSN EN ISO 15610, 611, 612, 613, 614, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 13134, aj.

Kvalifikaci postupů tváření (ohýbání, lisování, kování) FPS certifikáty FPQR dle ČSN EN, EN ISO a ASME norem, např. dle ČSN EN 12952, aj.

Certifikaci svářečů, páječů, operátorů a seřizovačů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 133, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 13067, TPA a TPB CWS ANB, ČSN 05 0705 v rámci CWS ANB (AO/NB, COP, COV, IO)

Certifikaci instruktorů (IS) a praktiků svařování (I/EWP), inspektorů svařování (I/EWI), svářečských dozorů (I/EWC), konstruktérů svařovaných výrobků (IWSD), dozorů svařování plastů (EWC-P) a betonářské oceli (E/IWC-WRB) v rámci systému CWS ANB (AO/NB, COP)

Certifikaci speciálního personálu – auditorů a manažerů systému kvality, kontrolorů výroby a montáže, pracovníků a techniků NDT a DT laboratoří a zkušeben, inspektorů, konstruktérů, projektantů, bezpečnostních techniků – specialistů bezpečnosti práce, pracovníků pro tepelné zpracování a povrchové úpravy, korozních techniků, pracovníků pro přenášení značek na materiálech a výrobcích

Přípravu revizních techniků tlakových zařízení a plynových zařízení, topičů kotlů, montážních pracovníků, obsluhy vyhrazených technických zařízení na zkoušky u TIČR dle vyhlášek a předpisů ČR

Posuzování shody technické dokumentace výrobků a technických a technologických zařízení jako AO/NB a IO

Právně – technické konzultace k předpisům, technickým normám, k výrobkům a technickým zařízením, dokumentaci, výrobním postupům, kontrolám a zkouškám výrobků a technických zařízení, technickým materiálům, k prohlášením o shodě výrobků a technických zařízení

Inspekce, dozor, supervize při navrhování, provádění, kontrole i zkoušení a montáži i uvádění do provozu výrobků a technických zařízení, provádění NDT a DT kontrol a zkoušek na výrobcích a materiálech

Provádění dozorových, certifikačních a zákaznických auditů dle ČSN EN ISO 19011

Znalecké a technické posudky i expertizy

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE DOKUMENTACE INSPEKCE KONZULTACE ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.