TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Ekonomika ve svařování

(v souladu a shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834 -1 až 6)

1) Náklady na kvalifikaci personálu (svářečský dozor, kontrolu a zkoušení, svářeče, operátory, pracovníky NDT a DT kontroly a zkoušení)

2) Náklady na svařovací a řezací zařízení, polohovadla a pomocná zařízení, zařízení pro příbuzné technologické procesy spojené se svařováním

3) Náklady na projekční, konstrukční, výrobní, technologickou, kontrolní, zkušební a montážní dokumentaci, ev. diagnostickou dokumentaci a návod na provádění

4) Náklady na kvalifikaci postupů svařování WPS a WPQR

5) Náklady na certifikaci EN ISO 9001 a EN ISO 3834 i kvalifikaci výrobce i montážní firmy (Certifikát kvalifikace výrobce – Průkaz způsobilosti), ev. výrobkovou certifikaci, ev. na certifikaci EN ISO 14001 a OHSAS 18001

6) Náklady na normy, předpisy a technická pravidla pro provádění výrobků

7) Náklady na měřidla, kontrolní i zkušební zařízení

8) Náklady na základní, přídavný a pomocný materiál ke svařování, včetně dokumentů kontroly (atestů)

9) Náklady na přípravu materiálu ke svařování, obrábění svařenců a čištění svařovaných výrobků

10) Náklady na tepelné zpracování svařenců

11) Náklady na povrchovou úpravu svařených výrobků

12) Náklady na předávací dokumentaci svařených výrobků

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: KONZULTACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.