TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Seminář pro svářečské kontrolory

...

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

Technické požadavky na projekční a konstrukční dokumentaci

Projektová specifikace – dokumenty zahrnující technické údaje a podmínky pro projekt, které obsahují požadavky a technické údaje, potřebné pro doplnění a vymezení technických pravidel. Obsahuje stanovení postupů pro provádění změn této specifikace. Stanovuje plán jakosti pro provádění výrobků.

Dílčí části projektové specifikace: Stručný popis díla (výrobku), výpočet (stability, pevnosti, bezpečnosti, životnosti), vyjasnění podmínek montáže, základní návrh díla (výrobku), inženýrská specifikace (prováděcí, výrobní, technologická, kontrolní dokumentace), návrh spojů (svarových, šroubových, klínových, …) a jejich umístění, detailní prováděcí výkresy a ukončení specifikací (montáže, sestavení, …).

...

Dokumentace svářečského dozoru a posuzování shody

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:

  • Technické a bezpečnostní požadavky ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
  • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
  • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
  • Soupis svářečů, páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
  • Specifikace postupů výroby výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
...

Údaje uváděné na výkresu – v dokumentaci svařence

...

Přehled dokumentů kontroly (dle ČSN EN 10 204)

...

Druhy dokumentací zhotovených k výrobkům

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat k výrobkům a technickým zařízením v určitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

...

TESYDO, s.r.o.: Zhotovení / zajištění dokumentace

Společnost TESYDO, s.r.o. disponuje technickými pracovníky, inspektory, dozory, revizními techniky, znalci, kontrolory, pracovníky laboratoří, zkušebními orgány, pracovníky NDT – nedestruktivní kontroly i DT – destruktivní kontroly a provádí zhotovení některé níže uvedené dokumentace, event. tuto komplexně zabezpečuje ve spolupráci s konstruktéry i projektanty, s konstrukčními kancelářemi a projekčními kancelářemi i ateliéry, které tuto zhotovují.

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.