TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Konzultace, školení, posuzování shody

 • Tlaková zařízení (PED 97/23/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zák. č. 102/2001 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 277/ 2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb., (tlakové nádoby, potrubí, kotle, výměníky). Přepravitelná tlaková zařízení – (99/36/ES) posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 42/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., č. 541/2004 Sb. v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb.
 • Plynová zařízení (90/396/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb. i č. 42/2003 Sb., dále dle č. 22/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (spotřebiče plynných paliv, tlakové nádoby na přepravu plynů, …).
 • Jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 20/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (hasící přístroje, láhve na technické plyny, vzdušníky vozidel, …).

 • Zdvihací zařízení (95/16/ES, 2000/9/ES, 2006/42/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 70/2002 Sb., č. 27/2003 Sb., č. 127/2004 Sb. novely č. 142/2008 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů (výtahy, zdvihací plošiny, jeřáby, …).
 • Strojní zařízení (98/37/ES, 2006/42/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 24/2003 Sb., č. 176/2008 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Stavební výrobky [i vybrané a označené zn. CE (89/106/EHS)] – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., č. 128/2004 Sb., č. 312/2005 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva (92/42/EHS, změna 93/68/EHS) – posuzování požadavků na účinnost, dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 25/2003 Sb., č. 126/2004 Sb. a NV č. 42/2006 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Elektrická zařízení nízkého napětí (2006/95/ES, 73/23/EHS) – posuzování shody dokumentace dle NV č. 17/2003 Sb.. Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES) – posuzování shody dokumentace dle NV č. 616/2006 Sb.. (Celkové posuzování dle norem).
 • Ocelové (kovové) konstrukce strojů, zařízení staveb, technických zařízení – posuzování dokumentace a postupů pro výrobu, kontrolu, údržbu a servis, za účelem vydání oprávnění firmy k provádění kovových konstrukcí ,,Malého průkazu způsobilosti“, ,,Velkého průkazu způsobilosti“ a ,,Rozšířeného malého, event. Velkého průkazu způsobilosti“ dle ČSN 732601 + Z2, v souladu s ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, DIN 18 800-Teil 7, ČSN EN 15 085-1 až 5, DIN 4133, ASME CODE, aj.
 • Systémy řízení a zabezpečování kvality i řízení výroby – dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 19 011, ČSN EN ISO/IEC 17 021, ČSN ISO/TS 16 949, ČSN EN ISO 17 025, TNI CEN ISO/TR 17 020, ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, posuzování dokumentace (směrnic, příruček kvality, postupů), provádění auditů.
 • Svařování (pájení) a jiné zvláštní technologické procesy (slévání, tváření, tepelné zpracování, povrchové úpravy, …) – dokumentace a postupy pro posuzování shody i certifikace dle ČSN EN 288-9 (WPS, WPAR), ČSN EN ISO 15 607, dle ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13 (WPS, WPQR) dle ČSN EN 13 134 (BPS, BPAR), dle ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN ISO 15 620 (WPS, WPQR), inspekční certifikáty dle ČSN EN 10 204 a TNI CEN ISO/TR 17 020, dle ASME CODE , ČSN EN ISO 4063, výrobkových norem.
 • Kontrola a zkoušení (nedestruktivní – NDT a destruktivní – DT) materiálů, svarových a pájených spojů, výkovků, výlisků, výpalků, odlitků. Zpracování plánů kontrol a zkoušek, postupů NDT – dle ČSN EN 12 062, ČSN EN 12 799, ČSN EN ISO 13 919-1 až 2, postupů DT – ČSN EN 10 002-1, ČSN EN 910, ČSN EN 1320, ČSN EN 1321, ČSN EN 10 045-1, ČSN EN 1043-1, ČSN EN ISO 6506-1, ČSN EN ISO 6508-1, ČSN EN ISO 6507-1, ČSN EN 12 797, dokumenty kontroly dle ČSN EN 10 204, ČSN EN 10 021, TNI CEN ISO/TR 17 020 dle výrobkových norem.
 • Školení, vzdělávání personálu firem – svářečských techniků (EWE, EWT, EWS, EWP) dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN 13 214, ČSN EN ISO 14 554-1 a 2, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4 – svářečských dozorů; svářečského inspekčního personálu (EWI-E, EWI-T, EWI-S, EWI-P) dle dok. EWF 450-02, TP C 015 a TPC 016 CWS ANB; svářečských praktiků a instruktorů svářečských škol dle dok. EWF a TPC CWS ANB; svářečských kontrolorů (WK) dle ČSN EN 473 (ISO 9712), ČSN EN 970 (ISO 17 637), ČSN EN 13 018, ČSN EN 13 100, ČSN EN 12 799, ČSN EN ISO 9013; pracovníků (techniků) nedestruktivního zkoušení – NDT (VT, PT, MT, LT, RT, UT) dle ČSN EN 473 (ISO 9712); pracovníků laboratoří destruktivního zkoušení (DT), pracovníků kontroly výroby – přenášení značek atestů a materiálů i ozn. výrobků, manažerů a auditorů managementu kvality dle ČSN EN ISO 19 011, TNI CEN ISO/TR 17 020, ČSN EN ISO/IEC 17 021, ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO/IEC 17 025, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001; svářečských pracovníků, svářečů a operátorů dle ČSN EN 287-1; ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4, 5; ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 1418, ČSN EN ISO 14 918, ČSN EN 13 067, TPA CWS ANB i páječů dle ČSN EN 13 133, TPA CWS ANB; technických inspektorů dle TNI CEN ISO/TR 17 020; bezpečnostních techniků dle ZP; projektantů, konstruktérů a pracovníků marketingu firem i mezinárodních svářečských konstruktérů (IDWS) dle dok. IIW/IAB.
 • Posuzování technických výpočtů konstrukcí a technických zařízení – statické, dynamické, dilatační a termodynamické výpočty (dle ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ASME, DIN, ČSN EN ISO/IEC 17 020 aj.), oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství.
 • Technické materiály – užití v praxi pro konstrukce a technická zařízení, přejímky a dodatkové atesty dle ČSN EN ISO/IEC 17 020 [TNI CEN ISO/TR 15 608 (ČSN 05 0323), ČSN EN 764, ČSN EN 13 445, ČSN EN 13 480, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 1090-2, ČSN ENV 1993-1-1 aj., ČSN EN ISO 17660-1 a 2 ].
 • Tepelné zpracování materiálů, technologie užité ve výrobě konstrukcí a technických zařízení a povrchové úpravy materiálů i výrobků (ČSN EN ISO 4063, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1993-1-1,ČSN EN ISO 17660-1 až 2, ČSN EN 13 445, ČSN EN 13 480, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 764, ČSN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN 732601 aj.)
 • Znalecké posudky, technické posudky, expertízy porušených a havarovaných technických zařízení, strojů, konstrukcí a technologických zařízení dle (technických právních předpisů, TNI CEN ISO/TR 17 020 aj.), oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství.
 • Přejímky, kontrola, zkoušení výrobků – stavebních, strojních konstrukcí a technických zařízení dle TNI CEN ISO/TR 17 020 (oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství).
 • Certifikace systému řízení jakosti i výroby při procesu svařování strojírenských, tlakových (i plynových) a stavebních výrobků dle ČSN EN ISO 3834-2 až 6, v rámci ČSN EN 45 011 (dle akreditačního osvědčení).
 • Certifikace strojních, tlakových (i plynových) a stavebních výrobků dle ČSN EN 45 011 (dle akreditačního osvědčení) – kovové konstrukce (strojů, zařízení a staveb), zvedací (manipulační) zařízení, kovové nádrže, zásobníky, potrubí, potrubní armatury, chladící a vzduchotechnická zařízení, stroje, kontejnery, topná tělesa, kotle ústředního topení, parní kotle, kondenzátory, jaderné reaktory, výměníky, turbíny, motory, motorová vozidla, automobily, přívěsy, návěsy, čerpadla, kompresory, dopravní prostředky, lodě, čluny, letadla, lokomotivy a kolejová vozidla, dopravní prostředky aj.
 • Inspekční činnost typu A (dle TNI CEN ISO/TR 17 020) za účelem posouzení shody při výrobě tlakových nádob a tlakových zařízení (i plynových), prověřování způsobilosti výrobních organizací pro výrobu a montáž kovových konstrukcí výrobků a schvalování postupů svařování a pájení kovových materiálů (dle akreditačního osvědčení) .
 • Certifikace systému managementu kvality i výroby dle ČSN EN ISO 9001 (ČSN EN ISO/IEC 17 021) pro oblast strojírenství, energetiky, stavebnictví, plynárenství, chemického průmyslu, automobilního průmyslu a služeb (dle akreditačního osvědčení).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE KONZULTACE ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentáře

 1. Martin Voříšek napsal/a:

  Dobrý den,
  prosím o zaslání informací o školení pracovníků kontroly výroby – přenášení značek atestů a materiálů i ozn. výrobků.
  Uveďte cenu, dobu nutnou k získání osvědčení a místo konání.
  Děkuji
  S Pozdravem Martin Voříšek

 2. Redakce napsal/a:

  Dobrý den,
  zasíláme Vám informace na e-mail.

  S pozdravem
  tým Strojirensky.NET

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.