TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Znalecké posudky, technické posudky, expertizy

  • Technických materiálů pro výrobky i svarových (pájených) spojů, včetně chemické spektrální analýzy (rozboru).

  • Kovových (plastových) konstrukcí výrobků (strojních, stavebních, zdvihacích, energetických, chemických, plynových i tlakových zařízení).

  • Technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, energetických, chemických, strojních, stavebních i technologických).

  • Technické dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní, zkušební, montážní, diagnostické, včetně návodu na provoz výrobku (zařízení).

  • Povrchových úprav výrobků, technických i technologických zařízení, ev. konstrukcí výrobků).

  • Výrobních technologií – svařování, pájení, slévání, tváření, tepelné zpracování i povrchové úpravy (pro strojní i stavební výrobky, zdvihací a tlaková i plynová zařízení, chemická i energetická zařízení, ev. technologická zařízení).

  • Systémů managementu kvality – dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6 [Svařování a příbuzné procesy, včetně výroby (montáže), kontroly i zkoušení a technické dokumentace výrobku (zařízení)], dle ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality, dle ČSN EN ISO 14 001 – Systémy environmentálního managementu, dle OHSAS 18 001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.