TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Školení managementu firem,
technického a výrobního personálu

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a  autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech:

 • Legislativa a právní předpisy, ČR (NV) a EU (ES, EHS, EC), technické normy ČSN, EN a ISO pro bezpečné výrobky uváděné na trh a do provozu dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zák. č. 490/2009 Sb.
 • Management firem – řízení dokumentace, výroby a kvality výrobků.
 • Technický personál firem pro provádění dokumentace výrobků (projektantů, konstruktérů a technologů).
 • Technický personál firem pro provádění výroby a marketingu (nabídek, objednávek).
 • Technický personál firem pro provádění kontroly a zkoušení výrobků.
 • Technický personál pro bezpečnost práce a pracovní prostředí ve firmách a na montáži.
 • Technický personál pro provádění revizí a diagnostiky technických zařízení a výrobků.
 • Technický personál pro technologický, svářečský dozor a inspekci výrobků i zařízení.
 • Technický personál laboratoří a zkušeben nedestruktivního (NDT) a destruktivního zkoušení (DT) materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Svářečský personál – mistr, kontrolor, svářečský pracovník, svářeč, páječ, operátor, seřizovač, instruktor, praktik, učitel.
 • Personál pro řízení kvality a výroby, ev. montáže.
 • Personál pro přenášení atestových značek a značek kvality na materiálech a výrobcích.
 • Personál pro provádění zákaznických a inspekčních auditů.
 • Systém dle EN ISO 9001, EN ISO 14 001 a EN ISO 18 001, EN ISO 3834 (kvalita ve firmě, životní a pracovní prostředí, bezpečnost i ochrana zdraví při práci, svařování ).
 • Výklad ke znění Eurokódů, výrobkových (technických) norem, harmonizovaných norem a legislativy ČR a EU pro strojní, stavební výrobky a tlaková zařízení i kovové konstrukce výrobků.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.