TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2010

Kurzy – zahájení vždy v 8.00 hod., výuka denní od 8.00 do 16.00 hod. Místo: TESYDO, s r.o.  -  učebna v přízemí, dveře č. 8
Semináře – zahájení vždy v 9.00 hod.,  presence 8.00 – 9.00 hod.

Akce Zahájení Školící dny Závěrečná zkouška Cena /Kč/

Kurz pro svářečské kontrolory 1.9.2010 1. – 3.,6. – 9.9.2010 13.9.2010 15.900,-
+20 % DPH
1.11.2010 1. – 5.11.,8.,9.11.2010 15.11.2010
6.12.2010 6.,8. – 10.,13.,15.,16.12.2010 17.12.2010
Kurz pro svářečské kontrolory se zaměřením na VT 1.9.2010 1. – 3.,6.,7.9.2010 13.9.2010 10.500,-
+20 % DPH
1.11.2010 1. – 5.11.2010 15.11.2010
6.12.2010 6.,8. – 10.,13.12.2010 17.12.2010
Pracovník NDT –VT 2 st. 19.7.2010 19. – 23.7.2010 23.7.2010 10.500,-
+ 3.200,-
+20 % DPH
1.9.2010 1. – 3.,6.,7.9.2010 13.9.2010
1.11.2010 1. – 5.11.2010 15.11.2010
6.12.2010 6.,8. – 10.,13.12.2010 17.12.2010
Pracovník NDT – PT 2 st. 1.9.2010 1. – 3.,8.,9.9.2010 13.9.2010 10.500,-
+ 3.400,-
+20 % DPH
1.11.2010 1. – 3.11.,8.,9.11.2010 15.11.2010
6.12.2010 6.,8.,9.,15.,16.12.2010 17.12.2010
Pracovník NDT – VT2 + PT2 1.9.2010 1. – 3.,6. – 9.9.2010 13.9.2010 15.900,-
+ 3.200,-
+ 3.400,-
+ 20 % DPH
1.11.2010 1. – 5.11.,8.,9.11.2010 15.11.2010
6.12.2010 6.,8. – 10.,13.,15.,16.12.2010 17.12.2010
Pracovník NDT-MT 2 st. 20.9.2010 20.,21.,23.,24.,27.9.2010 30.9.2010 10.500,-
+ 3.600,-
+20 % DPH
Pracovník NDT – RT*
Vyhodnocování radiogramů
20.8.2010
18.10.2010
20.8. – 30.8.2010
18. – 22.,25.,26.10.2010
31.8.2010
27.10.2010
14.500,-
+ 4.500,-
+20 % DPH
Vizuální kontrola v plynárenství – kov 11.10.2010 11.,12.,14.10.2010 15.10.2010 7.900,-
+20 % DPH
25.10.2010 25.,26.,29.10.2010 1.11.2010
15.11.2010 15.,16.,19.11.2010 22.11.2010
29.11.2010 29.,30.11.,2.12.2010 3.12.2010
Vizuální kontrola v plynárenství – plasty 11.10.2010 11.,13.,14.10.2010 15.10.2010 7.900,-
+20 % DPH
25.10.2010 25.,27.,29.10.2010 1.11.2010
15.11.2010 15.,18.,19.11.2010 22.11.2010
29.11.2010 29.11.,1.,2.12.2010 3.12.2010
Vizuální kontrola
v plynárenství – kov i plasty
11.10.2010 11. – 14.10.2010 15.10.2010 8.900,-
+ 20 % DPH
25.10.2010 25. – 29.10.2010 1.11.2010
15.11.2010 15. – 19.11.2010 22.11.2010
29.11.2010 29.11 – 2.12.2010 3.12.2010
Kurz pro Mezinárodní/Evropské svářečské praktiky 23.8.2010 23.8. – 16.9..2010 17.9.2010 29.000,-
+20 % DPH
29.10.2010 29.10.,1. – 25.11.2010 26.11.2010
Instruktor svařování plastů 20.9.2010 20.9. – 17.10.2010 18.10.2010 Trubní syst.
Desky
Fólie
Viz příloha
12.11.2010 12.11. – 10.12.2010 13.12.2010
Doplňkový kurz pro svářečské praktiky – instruktory a učitele svařování 14.9.2010 14. – 16.9.2010 17.9.2010 6.600,-
+20 % DPH
9.11.2010 9. – 11.11.2010 12.11.2010
23.11.2010 23. – 25.11.2010 26.11.2010
Doplňkový Kurz pro svářečské dozory – svařování betonářských ocelí 29.9.2010 29.9.,30.9., 1.10.2010 1.10.2010 7.500,-
+20 % DPH
8.11.2010 8.11.,11.11.,12.11.2010 12.11.2010
Doplňkový kurz pro svářečské dozory – svařování plastů 20.9.2010 20.9. – 24.9.2010 27.9.2010 10.500,-
+20 % DPH
Manager kvality/ manager zajištění kvality při svařování 6.10.2010 6.-8.,11. – 13.,20. – 22.,
25. – 27.10.
2.11.2010 29.000,-/26.000,-
+20 % DPH
Auditor kvality/ auditor zajištění kvality při svařování 18.10.2010 18. – 22.10.2010 2.11.2010 12.600,-/10.600,-
+19 % DPH
Mezinárodní svářečský inspekční personál – C,S,B,
(Inspekční modul)
4.10.2010 Dle rozsahu přípravy(C,S,B) 29.10.2010 B: 11.500,-
S: 18.000,-
C: 32.000,-
+20 % DPH
Mezinárodní svářečský konstruktér (standardní nebo úplný) Dle zájemců Dle rozsahu přípravy
100 hodin – standard. rozsah (S)
180 hodin – úplný rozsah (C)
V případě Diplomu IWT/ IWE  minus 50 hodin
23.11.2010 S- 31.000,-
C- 54.000,-
+ 20 % DPH
IWT/IWE:
- 13.200,- Kč

Akce

Termín

Obsah

Poznámka

Seminář pro svářečské kontrolory a pracovníky NDT 22.9, 29.9.2010 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka Viz pozvánka
Seminář pro techniky NDT 7.12.2010 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka Akce je součástí dozoru certifikačního orgánu  nad certifikovanými pracovníky NDT
Seminář pro pracovníky svářečských škol 14.12.2010 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka Viz pozvánka

Mimo uvedené kurzy a semináře je možné dohodnout  individuální akce pro firmy ve firmě
(seminář minimální počet 20 účastníků, kurzy minimální počet 6 účastníků).

Případná změna vyhrazena.
Do programu mohou být zařazeny operativně další potřebné / nutné akce  nebo akce plynoucí z  požadavků zákazníků.

Brno, 21. 6. 2010
Zpracoval: Ing. Opletal Jan (603576904), opletal@tesydo.cz

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.