TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 1. pololetí 2010

Mimo uvedené kurzy a semináře je možné dohodnout  individuální akce pro firmy ve firmě
(seminář minimální počet 20 účastníků, kurzy minimální počet 6 účastníků).

Akce Zahájení Školící dny Závěrečná zkouška Cena /Kč/

Kurzy

Kurz pro svářečské kontrolory 14.1.2010 14.,15.,18.-22.1.2010 29.1.2010 15.900,- +19 % DPH
4.3.2010 4. – 12.3.2010 19.3.2010
10.5.2010 10. – 18.5.2010 21.5.2010
Kurz pro svářečské kontrolory se zaměřením na VT 14.1.2010 14.,15.,18. – 20.1.2010 29.1.2010 10.500,- +19 % DPH
4.3.2010 4. – 10.3.2010 19.3.2010
10.5.2010 10. – 14.5.2010 21.5.2010
Pracovník NDT –VT 2 st. 14.1.2010 14.,15.,18. – 20.1.2010 29.1.2010 10.500,-

+ 3.200,-

+19 % DPH

4.3.2010 4. – 10.3.2010 19.3.2010
10.5.2010 10. – 14.5.2010 21.5.2010
7.6.2010 7. – 11.6.2010 18.6.2010
Pracovník NDT – PT 2 st. 14.1.2010 14.,15.,18.,21.,22.1.2010 29.1.2010 10.500,-

+ 3.400,-

+19 % DPH

4.3.2010 4.,5.,8.,11.,12.3.2010 19.3.2010
10.5.2010 10. – 14.5., 17.,18.5.2010 21.5.2010
7.6.2010 7. – 9.6., 14.,15.6.2010 18.6.2010
Pracovník NDT-MT 2 st. 4.3.2010 4.,5.,8.,11.,12.3.2010 29.3.2010 10.500,-

+ 3.600,-

+19 % DPH

Vizuální kontrola v plynárenství – kov 18.1.2010 18.-20.1.2010 22.1.2010 7.900,-

+19 % DPH

8.2.2010 8. – 10.2.2010 12.2.2010
24.2.2010 24.2. – 26.2.2010 1.3.2010
Vizuální kontrola v plynárenství – plasty 18.1.2010 18.-20.1.2010 22.1.2010 7.900,-

+19 % DPH

8.2.2010 8. – 10.2.2010 12.2.2010
24.2.2010 24.2. – 26.2.2010 1.3.2010
Kurz pro Mezinárodní/Evropské svářečské praktiky 2.4.2010 2. – 29.4.2010 30.4.2010 29.000,- +19 % DPH
Doplňkový kurz pro svářečské praktiky – instruktory a učitele svařování 27.4.2010 27.4. – 29.4.2010 30.4.2010 6.600,-

+19 % DPH

25.5.2010 25. -27.5.2010 28.5.2010
Doplňkový Kurz pro svářečské dozory – svařování betonářských ocelí 3.2.2010 3.2. – 5.2.2010 5.2.2010 7.500,-

+19 % DPH

1.6.2010 1. – 3.6.2010 3.6.2010
Doplňkový kurz pro svářečské dozory – svařování plastů 8.4.2010 8.4. – 14.4.2010 16.4.2010 10.500,-

+19 % DPH

Manager kvality/ manager zajištění kvality při svařování 6.4.2010 6.-8.,12.-15.,19.-21.26.,27.4. 29.4.2010 29.000,-/26.000,-

+19 % DPH

Auditor kvality/ auditor zajištění kvality při svařování 19.4.2010 19.4. -23.4.2010 29.4.2010 12.600,-/10.600,-

+19 % DPH

Mezinárodní svářečský inspekční personál – C,S,B,

(Inspekční modul)

3.5.2010 Dle rozsahu přípravy (C,S,B) 31.5.2010 B: 11.500,-

S: 18.000,-

C: 32.000,-

+19 % DPH

Mezinárodní svářečský konstruktér (standardní nebo úplný) červen 2010 Dle rozsahu přípravu Připravujeme

Semináře

Seminář pro svářečské dozory – Prodloužení „POVĚŘENÍ“ 26.1.2010

2.2.2010

16.2.2010

22.2.2010

Hotel Myslivna Brno

8.00 – 9.00 presence

9.00 – 14.30. přednášky

Samostatná pozvánka
Seminář pro mezinárodní/evropské svářečské praktiky a učitele svařování 19.5.2010 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka Viz pozvánka
Seminář pro pracovníky svářečských škol/ místo bude  oznámeno v pozvánce 15. až 16.6. 2010 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka Viz pozvánka

Připravujeme:

Seminář pro svářečské kontrolory 22. a 29. září 2010
Seminář pro pracovníky svářečských škol 14. prosince 2010

TECHNICKÁ KONFERENCE 16. a 17. března 2010 Hrotovice

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.