TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Provádění certifikací a posuzování shody

Certifikace a posuzování shody systemů kvality

* ČSN EN ISO 9001
– Systémy managementu kvality. Požadavky.

* ČSN EN ISO 14 001
– Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

* OHSAS 18 001
– Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

* ČSN EN ISO/IEC 17 025
– Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

* ČSN EN ISO 3834-1 až 6
– Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Volba požadavků vyšší, standardní a základní požadavky.

* ČSN EN 14 554-1 a 2
– Požadavky na kvalitu při odporovém svařování kovových materiálů. Vyšší a základní požadavky na kvalitu.

* ČSN EN ISO 14 922-1 až 4
– Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí. Volba požadavků, komplexní, standardní a základní požadavky na kvalitu.

* ČSN EN ISO 10 012
– Systémy managementu měření. Požadavky na procesy měření a měřící vybavení.

* ČSN ISO 6213
– Důležité činitele na zabezpečování jakosti svařovaných konstrukcí.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.