TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Nabídka školení managementu firem

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech.

 • Legislativa a právní předpisy ČR a EU, technické normy ČSN, EN a ISO pro bezpečné výrobky uváděné na trh a do provozu
 • Management firem – řízení dokumentace, výroby a kvality výrobků
 • Technický personál firem pro provádění dokumentace výrobků (projektantů, konstruktérů a technologů)
 • Technický personál firem pro provádění výroby a marketingu (nabídek, objednávek)
 • Technický personál firem pro provádění kontroly a zkoušení výrobků
 • Technický personál pro bezpečnost práce ve firmách a na montáži
 • Technický personál pro provádění revizí a diagnostiky technických zařízení a výrobků
 • Technický personál pro technologický, svářečský dozor a inspekci výrobků i zařízení
 • Technický personál laboratoří a zkušeben nedestruktivního (NDT) a destruktivního zkoušení (DT) materiálů, polotovarů a výrobků
 • Svářečský personál – mistr, kontrolor, svářečský pracovník, svářeč, páječ, operátor, seřizovač, instruktor, praktik, učitel
 • Pracovníci řízení kvality a výroby, ev. montáže
 • Pracovníci pro přenášení atestových značek a značek kvality na materiálech a výrobcích
 • Pracovníci provádějící zákaznické a inspekční audity

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.