TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace svářečského personálu – konstruktér svařovaných konstrukcí

Cílová kvalifikace: KVALIFIKOVANÝ KONSTRUKTÉR pro oblast svařovaných konstrukcí, zařízení a výrobků

Doklad o kvalifikaci: Diplom IIW (vydává CWS ANB)

Funkce: konstruktér se specializací projektování a konstruování svařovaných výrobků, konstrukcí a zařízení na příslušné  požadované úrovni (standardní, komplexní)

Činnost ve firmě: projektování a konstruování svařovaných zařízení, konstrukcí a výrobků

Příprava personálu dle dokumentu: doc. IAB-201-2005 (CWS ANB: TP C 027)

Rozsah kurzu: viz schéma „Průběh studia“

Forma studia: denní (8 hodin denně)

Předpoklady pro přijetí do přípravného kurzu:

Řádné vzdělání podle pravidel IIW a EWF Minimální dosažená kvalifikace Požadovaná praxe
DIPLOM IWD-S Středoškolské – Maturitní zkouška – strojírenské obory Není požadavek
DIPLOM IWD-C Vysokoškolské – strojírenské obory Není požadavek

Předpoklady pro připuštění ke zkoušce

1. Absolvování kurzu pro konstruktéry svařovaných konstrukcí příslušné úrovně Zvláštní okolnosti posuzuje zkušební komise
2. Účast ve specializačním kurzu min 90 % výcvikového programu

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.