TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2012

NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ VÝ-ROBKŮ STAVEB, STROJŮ, TECHNICKÝCH, ENERGETICKÝCH, CHEMICKÝCH, ZDVIHACÍCH, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONTROLY A ZKOUŠENÍ, DIAGNOSTIKY A REVIZÍ
(Stavební, strojní výrobky, tlaková, plynová zařízení, zdvihací, transportní i dopravní zařízení, energetická a chemická zařízení)

Hotel CENTRO Hustopeče u Brna
27. a 28. března 2012

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

Dílčí přednášky

1. Legislativa, právně-technické předpisy ČR, EU pro bezpečné výrobky

2. Harmonizované normy, technicky určené normy i výrobkové normy, aj. technické normy
a technická pravidla pro bezpečné výrobky

3. Kategorizace konstrukcí kovových výrobků a jejich dokumentace

4. Kategorizace tlakových nádob i zařízení a jejich dokumentace

5. Kategorizace plynových zařízení a jejich dokumentace

6. Kategorizace zdvihacích a zařízení a jejich dokumentace

7. Kategorizace dopravních i transportních zařízení a jejich dokumentace

8. Kategorizace stavebních výrobků a jejich dokumentace

9. Kategorizace strojních výrobků a jejich dokumentace

10. Kategorizace parních a plynových turbin a jejich dokumentace

11. Kategorizace vodních turbin jejich dokumentace

12. Technické materiály pro kovové konstrukce staveb, náležitosti atestů

13. Technické materiály pro energetická zařízení, náležitosti atestů

14. Technické materiály pro plynová zařízení a potrubí, náležitosti atestů

15. Technické materiály pro chemická zařízení, náležitosti atestů

16. Technické materiály pro dopravní i transportní zařízení, náležitosti atestů

17. Technické materiály pro tlakové nádoby a zařízení, náležitosti atestů

18. Nové a nekonvenční výrobní technologie pro kovové výrobky

19. Kontroly, zkoušení, revize a diagnostika kovových výrobků

20. Provádění výrobků z plastů, jejich kontrola a zkoušení

21. Dokumentace svařování a pájení pro kovové výrobky

22. Dokumentace svařování plastových výrobků

23. Dokumentace lepených kovových a plastových výrobků

24. Dokumentace povrchových úprav

25. Náležitosti projektové dokumentace staveb a konstrukcí výrobků pro stavby

26. Náležitosti konstrukční dokumentace výrobků pro stavby

27. Náležitosti výrobní dokumentace výrobků

28. Náležitosti technologické dokumentace výrobků

29. Náležitosti kontrolní, zkušební, revizní a diagnostické dokumentace

30. Náležitosti statických, dynamických výpočtů provozem zatížených výrobků

31. Náležitosti výpočtů konstrukcí výrobků provozně namáhaných na únavu

32. Náležitosti výpočtů konstrukcí výrobků provozně namáhaných na creep

33. Systém řízení kvality a výroby i montáží konstrukcí výrobků a technických zařízení

34. Kvalifikace personálu, kvalifikace výrobních i montážních postupů a kvalifikace výrobních i mon-tážních firem

35. Prokazování kvality konstrukcí výrobků a technických zařízení

36. Technická bezpečnost staveb, konstrukcí výrobků a technických zařízení

37. Aplikace systémů EN ISO 3834 (WMS), EN ISO 9 001 (QMS), EN ISO 14 001 (EMS) a OHSAS 18 001 (SMS) na výrobu
a provoz konstrukcí výrobků a technických zařízení

38. Spojitost požadavků k provedení přesnosti a celistvosti dle EN ISO 13 920, ISO 2768-1 a 2,
EN ISO 9013, EN ISO 5817 a EN ISO 10 042 konstrukcí výrobků a technických zařízení

39. Spojitost požadavků na svařování dle EN ISO 3834, EN 1011-1 až 8, EN ISO 14 731, EN ISO 15 607
pro výslednou kvalitu výrobků

40. Základní požadavky na bezpečnost konstrukcí výrobků a technických zařízení

41. Kritéria rizik u stavebních, strojních výrobků a tlakových nádob i zařízení, aj.

42. Zásady pro montáž kovových konstrukcí výrobků a technických zařízení

43. Zásady pro výrobu kovových konstrukcí výrobků a technických zařízení

44. Zásady pro provoz kovových konstrukcí výrobků a technických zařízení

45. Zásady testování konstrukcí výrobků mechanickými a zátěžovými zkouškami

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.