TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2013

STANOVENÁ A VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYBRANÉ A STANOVENÉ VÝROBKY K POSUZOVÁNÍ SHODY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
26. a 27. března 2013

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených i vybraných výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Přehled činností a služeb TESYDO, s.r.o.

Společnost TESYDO, s.r.o. (AO/NB, COSM, COV, COP a IO, ZO CWS ANB a ATB CWS ANB, AO/NB pod CWS ANB nabízí níže uvedené činnosti a služby projekčním a konstrukčním kancelářím, výrobcům, montážním firmám, laboratořím NDT a DT, auditorům, manažerům, technikům, marketingovým pracovníkům, svářečským dozorům, inspektorům, kontrolorům, konstruktérům a projektantům, revizním technikům, prodejcům techniky, dovozcům i vývozcům výrobků a zařízení.

...

TESYDO, s.r.o.: Tlaková zařízení a stavební výrobky

Společnost TESYDO, s.r.o. se stala autorizovanou (AO 263) a notifikovanou osobou (NB 2378) v rámci posuzování shody stanovených výrobků – technické požadavky na tlaková zařízení (dle NV č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů i PED 97/23/EC) a v rámci posuzování shody stanovených výrobků – stavební výrobky označované CE (dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů i CPD 89/106/EHS).

...

Technická konference TESYDO 2012

NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ VÝ-ROBKŮ STAVEB, STROJŮ, TECHNICKÝCH, ENERGETICKÝCH, CHEMICKÝCH, ZDVIHACÍCH, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONTROLY A ZKOUŠENÍ, DIAGNOSTIKY A REVIZÍ
(Stavební, strojní výrobky, tlaková, plynová zařízení, zdvihací, transportní i dopravní zařízení, energetická a chemická zařízení)

Hotel CENTRO Hustopeče u Brna
27. a 28. března 2012

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

...

Ekonomika ve svařování

(v souladu a shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834 -1 až 6)

1) Náklady na kvalifikaci personálu (svářečský dozor, kontrolu a zkoušení, svářeče, operátory, pracovníky NDT a DT kontroly a zkoušení)

2) Náklady na svařovací a řezací zařízení, polohovadla a pomocná zařízení, zařízení pro příbuzné technologické procesy spojené se svařováním

3) Náklady na projekční, konstrukční, výrobní, technologickou, kontrolní, zkušební a montážní dokumentaci, ev. diagnostickou dokumentaci a návod na provádění

...

Konference TESYDO, s.r.o.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ,
TLAKOVÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH REALIZACE A PROVOZ

(Stavební, strojní výrobky a tlaková a plynová zařízení)

SPORT – V – HOTEL HROTOVICE u Třebíče
29. a 30. března 2011

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, DIN, ev. ASME aj.

...

Změna názvu společnosti TDS Brno – SMS, s.r.o. na TESYDO, s.r.o.

Představujeme vám nový jednoslovný název naší společnosti
pro lepší odlišitelnost na trhu a jednodušší komunikaci
s našimi zákazníky a partnery.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci
TESYDO, s.r.o.

...

Technické požadavky na projekční a konstrukční dokumentaci

Projektová specifikace – dokumenty zahrnující technické údaje a podmínky pro projekt, které obsahují požadavky a technické údaje, potřebné pro doplnění a vymezení technických pravidel. Obsahuje stanovení postupů pro provádění změn této specifikace. Stanovuje plán jakosti pro provádění výrobků.

Dílčí části projektové specifikace: Stručný popis díla (výrobku), výpočet (stability, pevnosti, bezpečnosti, životnosti), vyjasnění podmínek montáže, základní návrh díla (výrobku), inženýrská specifikace (prováděcí, výrobní, technologická, kontrolní dokumentace), návrh spojů (svarových, šroubových, klínových, …) a jejich umístění, detailní prováděcí výkresy a ukončení specifikací (montáže, sestavení, …).

...

Dokumentace svářečského dozoru a posuzování shody

Rozsah dokumentace závislý na typu a kategorii bezpečnosti výrobku:

  • Technické a bezpečnostní požadavky ke svařování (pájení), uvedené na výkrese v technické dokumentaci, ev. odděleně v samostatné specifikaci, včetně konkrétního značení a očíslování svarů (pájených spojů) a jejich schválení dozorem svařování (I/EWE, I/EWT)
  • Soupis specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS, (BPS) a kvalifikací svářečských (páječských) postupů WPQR (BPAR)
  • Specifikace svařovacích (WPS) postupů, ev. pájecích (BPS) postupů
  • Soupis svářečů, páječů, svářečských praktiků a operátorů, ev. seřizovačů zařízení
  • Specifikace postupů výroby výpalků, tvářených dílů nebo odlitků, tj. částí daného výrobku, ev. dodané díly dle kusovníku v technické dokumentaci
...

Údaje uváděné na výkresu – v dokumentaci svařence

...

Přehled dokumentů kontroly (dle ČSN EN 10 204)

...

Kvalifikace a oprávnění výrobce, montážní firmy pro stavební výrobky

Stavební výrobky: kovové konstrukce občanských a průmyslových staveb, mostů, tunelů, kovové výrobky pro stavby, železné výztuže do železo-betonových konstrukcí, kovové části technických zařízení budov a staveb, kovová potrubí, kovové nádrže, rozvody vody, topení i klimatizace, kovové prvky staveb a budov, aj.

...

Kvalifikace a oprávnění výrobce pro tlakové nádoby a zařízení

Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.

...

Kvalifikace a oprávnění výrobce, montážní firmy pro strojní zařízení

Strojní výrobky: kovové konstrukce strojů a strojních zařízení, stavebně-strojních zařízení, strojně – výrobních i technologických zařízení, zvedací zařízení pro osoby a náklad, zvedáky, pily, ohýbačky, zakružovačky, vrtačky, brusky, lisy, obráběcí stroje, svařovací stroje, turbíny (vodní, parní a spalovací) aj.

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace výrobců
a montážních firem ve svařování

1) Kvalifikace svářečů, páječů a operátorů svařování i žíhačů, ev. termických (žárových) stříkačů (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 14 918 i ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ev. výrobkových norem).

2) Svářečský dozor, tj. specialista, technolog, inženýr (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

3) Svářečský kontrolor a pracovníci NDT (dle ČSN EN 970, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.