TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Služby / spolupráce

  • Technická, kontrolní, zkušební, posuzovatelská, certifikační a inspekční činnost při zvláštních (speciálních) technologických a technických procesech užitých ve výrobě konstrukcí a technických zařízení,  prováděná dle požadavku ČSN EN 45 011, TNI CEN ISO/TR 17 020.
  • Výzkum, inženýrská a posuzovatelská činnost v rámci strojírenské technologie, technologických procesů, event. zvláštních (speciálních) technologických procesů (svařování, tepelné zpracování, tváření, slévání, povrchové úpravy, … dle TNI CEN ISO/TR 17 020 aj. ČSN, EN ISO).
  • Posuzování studií a podkladů pro užití technických materiálů v praxi, v různých provozních podmínkách konstrukcí a technických zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 15 608, ČSN 05 0323), pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.