TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Konference TESYDO, s.r.o.

„Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení“ (Stavební a strojní výrobky i tlaková zařízení)

16. a 17. 3. 2010 Hrotovice

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 1. pololetí 2010

Mimo uvedené kurzy a semináře je možné dohodnout  individuální akce pro firmy ve firmě
(seminář minimální počet 20 účastníků, kurzy minimální počet 6 účastníků).

...

TESYDO, s.r.o.: Provádění kvalifikací svářečů

* ČSN EN 287-1
– Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.

* ČSN EN ISO 9606-2
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

* ČSN EN ISO 9606-3
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

* ČSN EN ISO 9606-4
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

* ČSN EN ISO 9606-5
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

...

TESYDO, s.r.o.: Nabídka školení managementu firem

Na základě námi získaných akreditačních osvědčení od ČIA, o.p.s. Praha, MŠMT ČR a autorizačních pověření CWS ANB (ATB), vám nabízíme v našem školícím a vzdělávacím centru, ev. u vás ve firmě nebo ve vámi vybraných školících a vzdělávacích centrech, následující školení a vzdělávání v těchto důležitých oblastech.

...

Odborná způsobilost – kvalifikace svářečských pracovníků, svářečů, páječů, žárových stříkačů, operátorů, seřizovačů

Odborná způsobilost – kvalifikace je získávána v souladu s Technickými pravidly TPA, TPB CWS ANB – České svářečské společnosti ANB (akreditovaného, autorizovaného a  notifikovaného orgánu).

Kvalifikace jsou prováděny pro svařování elektrickým obloukem (111, 121, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 151), plamenem (311, 312, 313), odporem (21, 22, 23, 24, 25, 291), třením (42), laserem (52), elektronovým paprskem (51), pro pájení (91, 94, 972), plamenové a žárové stříkání (povlakování), navařování, tepelné řezání (81, 82, 83, 84), tepelné zpracování, předehřevy, nahřívání aj. technologie a operace (dle ČSN EN ISO 4063).

...

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2009

Kurzy
Do programu mohou být zařazeny operativně další potřebné nebo nutné akce plynoucí z operativních požadavků zákazníků.

...

TESYDO, s.r.o.: Specializační kurzy

Manažer jakosti procesu svařování (MJ-W), Manažer systému managementu jakosti (MSJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

Evropský / mezinárodní svářečský inspektor (EWIP / IWIP) – kurz CWS ANB

Auditor jakosti procesu svařování (AJ-W), Auditor systému managementu jakosti (AMJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

...

TESYDO, s.r.o.: Nabídka variant kurzů pro pracovníky nedestruktivního zkoušení svařovaných výrobků

►SVÁŘEČKÝ KONTROLOR
►Certifikovaný pracovník nedestruktivní kontroly VT, PT nebo MT

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace svářečského personálu – konstruktér svařovaných konstrukcí

Cílová kvalifikace: KVALIFIKOVANÝ KONSTRUKTÉR pro oblast svařovaných konstrukcí, zařízení a výrobků

Doklad o kvalifikaci: Diplom IIW (vydává CWS ANB)

Funkce: konstruktér se specializací projektování a konstruování svařovaných výrobků, konstrukcí a zařízení na příslušné  požadované úrovni (standardní, komplexní)

Činnost ve firmě: projektování a konstruování svařovaných zařízení, konstrukcí a výrobků

Příprava personálu dle dokumentu: doc. IAB-201-2005 (CWS ANB: TP C 027)

Rozsah kurzu: viz schéma „Průběh studia“

Forma studia: denní (8 hodin denně)

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace svářečského personálu – IWI P mezinárodní inspekční svářečský personál

Cílová kvalifikace: MEZINÁRODNÍ INSPEKČNÍ SVÁŘEČSKÝ PERSONÁL – IWI P

Doklad o kvalifikaci: DIPLOM – Mezinárodní svářečský inspektor – stupeň  B / S / C

(dle úrovně kvalifikace  – C je nejvyšší)

Funkce: svářečský inspektor

Činnost ve firmě: zjišťování/prokazování  shody výrobků s danými výrobkovými normami, předpisy a specifikacemi

Příprava personálu dle dokumentu: IAB-041-2001/EWF-450-02

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace svářečského personálu – specialista pro oblast svařování betonářských ocelí

Cílová kvalifikace : KVALIFIKOVANÝ SVÁŘEČSKÝ DOZOR PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

dle ČSN EN ISO 17660 – 1, 2

Doklad o kvalifikaci: Diplom EWF (vydává CWS ANB)

Funkce: svářečský dozor pro oblast svařování betonářských ocelí

Činnost ve firmě: kvalifikované zajišťování úkolů svářečského dozoru vyplývajících z ČSN EN ISO 17660-1,2

Příprava personálu dle Dokumentu: doc. EWF 544-01 (CWS ANB: TP C 027)

Rozsah specializačního kurzu: 20 hodin + závěrečná zkouška (celkem 3 dny)

Forma studia: denní (8 hodin denně)

...

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace personálu – technolog plastů

Cílová kvalifikace: SVÁŘEČSKÝ DOZOR PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Doklad o kvalifikaci: Diplom EWF (vydává CWS ANB)

Funkce: svářečský dozor pro oblast svařování plastů

Příprava personálu dle Dokumentu: CWS ANB: TP C 028

Rozsah specializačního kurzu: 40 hodin + závěrečná zkouška

Forma studia: denní (8 hodin denně)

...

TESYDO, s.r.o.: Zaškolení pracovníků

Přehled příkladů zaškolení pracovníků dle ČSN 050705 (r. 2000) – čl. 5.1.1.

...

TESYDO, s.r.o.: Kurzy svařování

Přehled příkladů základních kurzů svařování dle ČSN 050705 (r. 2000) – dle čl. 5.1.2.

...

TESYDO, s.r.o.: Konzultace, školení, posuzování shody

  • Tlaková zařízení (PED 97/23/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zák. č. 102/2001 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 277/ 2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb., (tlakové nádoby, potrubí, kotle, výměníky). Přepravitelná tlaková zařízení – (99/36/ES) posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 42/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., č. 541/2004 Sb. v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb.
  • Plynová zařízení (90/396/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb. i č. 42/2003 Sb., dále dle č. 22/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (spotřebiče plynných paliv, tlakové nádoby na přepravu plynů, …).
  • Jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 20/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (hasící přístroje, láhve na technické plyny, vzdušníky vozidel, …).
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.