TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Návod na zavedení ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6

Svařování je zvláštní proces, při němž konečný výsledek úrovně jakosti nemůže být plně ověřen kontrolou a zkoušením. Jakost svaru (svařovaného výrobku) musí být již zhotovena ve výrobním procesu.

Svařování vyžaduje průběžnou kontrolu a také musí být dodrženy stanovené postupy svařování WPS.

Norma  EN ISO 3834 dává návod k určení kontrol a zkoušek procesu svařování i hotových svařených výrobků.

Norma není předpisem systému jakosti nahrazující EN ISO 9001, ale dodatečný nástroj k procesům výroby.

Předpokládá se, že požadavky EN ISO 9001 jsou již zavedeny a dodržovány.

Zásady normy a v ní stanovené požadavky jsou  důležité i pro ostatní (netavné) metody svařování a příbuzné procesy (pájení, tepelné zpracování, tepelné dělení, žárové stříkání, povrchové úpravy, tváření, slévání, obrábění aj.).

...

TESYDO, s.r.o.: Zhotovení / zajištění dokumentace

Společnost TESYDO, s.r.o. disponuje technickými pracovníky, inspektory, dozory, revizními techniky, znalci, kontrolory, pracovníky laboratoří, zkušebními orgány, pracovníky NDT – nedestruktivní kontroly i DT – destruktivní kontroly a provádí zhotovení některé níže uvedené dokumentace, event. tuto komplexně zabezpečuje ve spolupráci s konstruktéry i projektanty, s konstrukčními kancelářemi a projekčními kancelářemi i ateliéry, které tuto zhotovují.

...

TESYDO, s.r.o.: Destruktivní zkoušení (DT)

Destruktivní (mechanické) zkoušení, chemický rozbor, metalografie, fraktografie, zkoušení technologických vlastností se provádí ve firemních a smluvních laboratořích, auditovaných a posouzených COJ, COV a IO, za účasti inspektorů inspekčního orgánu TESYDO, s.r.o.. K laboratorním protokolům o zkouškách se vystaví inspekční zpráva, event. inspekční certifikát nebo technický, event. znalecký posudek.

Destruktivní zkoušky nabízíme v rozsahu:

 • Mechanické zkoušení základních materiálů (plechů, profilů, trubek, odlitků, výkovků, výlisků, výpalků)
 • Mechanické zkoušení svarových a pájených spojů, lepených spojů
 • Rozbor chemického složení technických materiálů (spektrální analýza) a zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi
 • Metalografický a fraktografický rozbor materiálů
 • Zkoušení technologických vlastností (svařitelnost, tvařitelnost, obrobitelnost, slévatelnost)
...

TESYDO, s.r.o.: Konzultace, školení, posuzování shody

 • Tlaková zařízení (PED 97/23/ES) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zák. č. 102/2001 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 277/ 2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb., (tlakové nádoby, potrubí, kotle, výměníky). Přepravitelná tlaková zařízení – (99/36/ES) posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 42/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., č. 541/2004 Sb. v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění novel zák. č. 71/2000 Sb. a zák. č. 205/2002 Sb. a v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb.
 • Plynová zařízení (90/396/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 26/2003 Sb. i č. 42/2003 Sb., dále dle č. 22/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (spotřebiče plynných paliv, tlakové nádoby na přepravu plynů, …).
 • Jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) – posuzování dokumentace a postupů pro posuzování shody i certifikaci výrobků dle NV č. 20/2003 Sb. i č. 251/2003 Sb., v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (hasící přístroje, láhve na technické plyny, vzdušníky vozidel, …).
...

TESYDO, s.r.o.: Certifikace, inspekce, posuzování shody

*      Certifikační orgán pro výrobky dle ČSN EN 45 011 – strojní, tlakové (plynové), zdvihací, dopravní a stavební výrobky.

*      Certifikační orgán pro certifikaci výrobků dle ČSN EN 45 011 – certifikace procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – jakost při svařování a souvisejících výrobních zvláštních procesech a ČSN EN ISO 14 554-1 a 2 – požadavky na jakost při odporovém svařování a souvisejících procesech (systémy řízení výroby).

(v rámci CWS ANB – možnost i certifikace „EWF CC i IIW CC – Manufacturer certification system“ – „Company Certification“ výrobců svařovaných výrobků, kteří používají související technologické procesy).

*      Inspekční orgán typu ,,A“ dle TNI CEN ISO/TR 17 020, za účelem posouzení shody při výrobě a provozu tlakových nádob a tlakových zařízení (včetně plynových), kovových konstrukcí stavebních výrobků, konstrukcí strojních, zdvihacích, dopravních a elektrických zařízení, prověřování způsobilosti výrobních organizací pro výrobu a montáž kovových konstrukcí výrobků a schvalování postupů svařování a pájení kovových materiálů.

...

TESYDO, s.r.o.: Služby / spolupráce

 • Technická, kontrolní, zkušební, posuzovatelská, certifikační a inspekční činnost při zvláštních (speciálních) technologických a technických procesech užitých ve výrobě konstrukcí a technických zařízení,  prováděná dle požadavku ČSN EN 45 011, TNI CEN ISO/TR 17 020.
 • Výzkum, inženýrská a posuzovatelská činnost v rámci strojírenské technologie, technologických procesů, event. zvláštních (speciálních) technologických procesů (svařování, tepelné zpracování, tváření, slévání, povrchové úpravy, … dle TNI CEN ISO/TR 17 020 aj. ČSN, EN ISO).
 • Posuzování studií a podkladů pro užití technických materiálů v praxi, v různých provozních podmínkách konstrukcí a technických zařízení (dle TNI CEN ISO/TR 15 608, ČSN 05 0323), pro oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví, plynárenství (dle TNI CEN ISO/TR 17 020).
...

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.

Reklama

CWS ANB

Best Consulting & Training, s.r.o.

ISŠT Benešov

SOU Tišnov

SOŠ SOU

SOŠ a SOU André Citroëna

SŠA Jihlava

Střední škola stavební Třebíč

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední škola polytechnická Brno

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Střední odborné učiliště Uherský Brod

ZEKA plus, s.r.o.