TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2015

PROJEKČNÍ, KONSTRUKČNÍ, VÝROBNÍ I MONTÁŽNÍ POŽADAVKY A ZÁSADY PRO TECHNICKÁ I TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY I ZKOUŠENÍ

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
24. a 25 března 2015

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů výroby, kontrolních, zkušebních postupů výrobků a montáže výrobků i technických zařízení), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních, transportních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

Tématické okruhy přednášek a článků ve sborníku:

1. Tlaková zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
2. Stavební výrobky, předpisy a technické normy, technické požadavky
3. Strojní zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
4. Plynová zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
5. Zdvihací a manipulační zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
6. Elektrická zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
7. Transportní zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
8. Energetická zařízení, předpisy a technické normy, technické požadavky
9. Namáhání kovových konstrukcí výrobků a zařízení v technické praxi, vliv na jejich bezpečnost
10. Namáhání technických zařízení v praxi, vliv na bezpečnost
11. Cyklické a termodynamické namáhání kotlových zařízení, tlakových nádob,
výměníků a potrubí
12. Statické, dynamické, cyklické namáhání kovových konstrukcí výrobků a zařízení, vliv na bezpečnost, spolehlivost, životnost
13. Provádění navrhování a výroby vodotrubných a válcových kotlů, dokumentace
14. Provádění navrhování a výroby nízkotlakých a střednětlakých teplovodních kotlů, dokumentace
15. Provádění navrhování a výroby energetického potrubí a výměníku tepla, dokumentace
16. Provádění navrhování a výroby tlakových nádob stabilních a také jednoduchých
tlakových nádob i přepravitelných tlakových zařízení, dokumentace
17. Provádění navrhování a výroby přepravitelných tlakových nádob, dokumentace
18. Provádění navrhování a výroby plynových zařízení, dokumentace
19. Provádění navrhování a výroby strojních zařízení, dokumentace
20. Provádění navrhování a výroby zdvihacích zařízení, dokumentace
21. Provádění navrhování a výroby elektrických zařízení, dokumentace
22. Provádění navrhování a výroby kovových konstrukcí, dokumentace
23. Provádění navrhování a výroby parních turbin, dokumentace
23. Provádění navrhování a výroby spalovacích turbin, dokumentace
24. Provádění navrhování a výroby vodních turbin, dokumentace
25. Provádění tepelného zpracování konstrukcí kovových výrobků, dokumentace
26. Provádění povrchových úprav konstrukcí kovových výrobků, dokumentace
27. Provádění lepení konstrukcí výrobků, dokumentace
28. Provádění tepelného a mechanického rovnání kovových konstrukcí výrobků,
dokumentace
29. Provádění kovových konstrukcí staveb, dokumentace
30. Provádění kovových konstrukcí strojních zařízení, dokumentace
31. Provádění rekonstrukcí a repasí konstrukcí kovových výrobků, dokumentace
32. Životnost stavebních kovových konstrukcí a jejich dílců v praxi
33. Životnost energetických kovových konstrukcí a jejich dílců v praxi
34. Požadavky na montáž kovových konstrukcí výrobků a staveb, dokumentace
35. Verifikace a validace stavebních kovových konstrukcí a jejich dílců pro provozní praxi
36. Verifikace a validace strojních kovových konstrukcí a jejich dílců pro provozní užití v praxi
37. Používání a význam norem ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1090-3 pro provádění různých kovových konstrukcí a dílců v technické praxi
38. Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 pro provádění svařovaných konstrukcí výrobků v technické praxi
39. Pájení v technické praxi, kvalifikace, postupy a provádění procesu pájení
40. Kovové materiály používané pro konstrukce výrobků a zařízení staveb, požadavky na použití pro dané pracovní podmínky a prostředí
41. Kovové materiály používané v energetických zařízeních, technické dodací podmínky pro dané pracovní podmínky a prostředí
42. Materiály používané pro provádění plynových zařízení, technické podmínky pro dané pracovní podmínky a prostředí
43. Proces svařování a pájení, tepelné dělení, řezání, tepelné a žárové nástřiky v technické praxi, dokumentace
44. Zařízení pro tepelné zpracování kovových konstrukcí a výrobků
45. Kontrola i zkoušení výrobků a technických zařízení, kontrolní a zkušební zařízení používaná v průmyslové technické praxi pro konstrukce výrobků a technická zařízení
46. Svařovací zařízení pro zajištění kvalitní výroby svařenců
47. Svářečský personál pro technickou praxi
48. Kontrolní a zkušební personál pro technickou praxi
49. Personál pro povrchovou úpravu konstrukcí výrobků pro technickou praxi
50. Personál pro tepelné zpracování kovových výrobků pro technickou praxi
51. Analýza insolvenčních řízení v České republice a v Polsku.
52. Personál pro systémy managementu kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ev. ISO 3834, ISO 17660, ISO 14554, ISO 14922 aj.
53. Systém managementu kvality dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ev. ISO 3834, ISO 17660, ISO 14554, ISO 14922 aj.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.