TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Seminář pro pracovníky NDT

Provádění NDT dle požadavků výrobkových norem

Nové normy a předpisy v oblasti provádění kontroly svařovaných a pájených výrobků (zejména EN ISO 3452-1, EN ISO 5817, EN ISO 2553 a další)

Změny v dokumentaci (plán kontrol, svařovací plány, WPS, atd.) v souvislosti s normou pro zkoušky svářečů EN ISO 9606-1

Prodlužování certifikátu/recertifikace pracovníků NDT dle ČSN EN ISO 9712

25. listopadu a 9. prosince 2014 – Hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice

Více informací

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.