TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Seminář pro svářečské dozory a technický personál firem


– Zkušenosti z provádění výroby kovových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2 a 3, včetně jejich montáže, systému řízení výroby, kvalifikace a způsobilosti výrobce kovových konstrukcí a „CE“ certifikace dle ČSN EN 1090-1, základní požadavky na kovové konstrukce a posuzování shody vlastností výrobků dle NEPR 305/2011

– Zkušenosti z výroby tlakových zařízení a certifikace „CE“ tlakových zařízení, základní požadavky
– a posuzování shody dle PED 97/23/EC (NV č. 26/2003 Sb.)

– Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů uvádějících kovové konstrukce a dílce na trh dle NEPR č. 305/2011, NK EU č. 157/2014, NK EU č. 568/2014 a NK EU č. 574/2014

– Informace o změnách norem ve svařování, v oblasti nedestruktivního zkoušení, značení svarů na výkresech, WPS, BPS, WPQR, BPAR, přípravy svarových ploch a požadavky výrobkových norem, NDT personál dle ČSN EN ISO 9712, včetně kvalifikace PED 97/23/EC

– Zkušenosti ze zkoušek svářečů, operátorů a páječů dle ČSN EN 287-1,6, ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 17660-1a 2 aj., ČSN EN ISO 13585, dle PED a dle nové ČSN EN ISO 9606-1

11. listopadu 2014 – Hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice

Více informací

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.