TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Seminář pro svářečské kontrolory


Nové normy a předpisy pro provádění kontroly svařovaných/pájených výrobků (EN ISO 5817 a další)
Certifikace a prodloužení platnosti/recertifikace pracovníků NDT dle EN ISO 9712 – informace
Kontrolní plány, požadavky výrobkových norem, promítnutí EN ISO 9606-1 do výrobní dokumentace
Případové studie – výměna zkušeností

10. září a 14. října 2014 – Brno

Více informací

Kategorie: CERTIFIKACE DOKUMENTACE INSPEKCE ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.