TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Školení pracovníků svářečských škol

Informace: TESYDO s.r.o., CWS ANB, aktualizace norem a předpisů v oblasti svařování a souvisejících procesů (zkoušky svářečů, operátorů a páječů, příprava instruktorů svařování kovů a plastů a další), novinky a aktuální informace – ESAB Vamberk, nedestruktivní zkoušení svarů, vstupy firem, výměna zkušeností.

24.–25. 6. 2014 – Prostějov

Více informací

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.