TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2014

POŽADAVKY NA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE VÝROBKŮ I JEJICH KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
25. a 26. března 2014

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce, konstrukce, výpočtů, trvanlivosti, životnosti, bezpečnosti, technologických, výrobních postupů, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), s požadavky výroby, montáže, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění dílců i konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

Tématické okruhy přednášek a článků ve sborníku:

 • Tlaková zařízení a jejich sestavy (stabilní, přepravitelná) a jednoduché tlakové nádoby, kotle, nádoby, potrubí a výměníky tepla, ev. jiná energetická zařízení
 • Stavební výrobky, kovové i plastové konstrukce, haly, mosty, lávky, ochozy, balkóny, schodiště, stožáry, zásobníky tekutin a sypkých hmot, nádrže na kapaliny, rezervoáry, stožáry, komíny, výztuže do betonu (výrobky pro stavby)
 • Strojní zařízení – lopatkové stroje, tvářecí stroje, polohovací zařízení, svařovací zdroje, zařízení pro tepelné zpracování a povrchové úpravy
 • Zařízení pro energetiku – elektrárny, spalovny, výtopny, kotelny, výměníkové stanice, paroplynová zařízení
 • Turbiny pro energetiku – parní, spalovací, vodní
 • Zdvihací zařízení – jeřáby, zvedáky, výtahy aj.
 • Elektrická zařízení – regulace, řízení i automatizace procesů ve výrobě
 • Technologická zařízení a používané výrobní technologie – tváření, svařování, pájení, lepení, tepelné dělení, tepelné zpracování, povrchové úpravy
 • Technické požadavky na dopravní a transportní zařízení – kolejová vozidla, dopravníky, výtahy aj.
 • Materiály pro energetická zařízení – žárupevné, žáruvzdorné, technické dodací podmínky
 • Ocelové materiály pro nosné konstrukce výrobků – nelegované, legované, korozivzdorné, vysokopevné, otěruvzdorné, technické dodací předpisy a podmínky
 • Požadavky na výkovky a odlitky pro technická zařízení a výrobky pro různé provozy
 • Materiály pro namáhané konstrukce technických zařízení a strojních i stavebních výrobků
 • Materiály z termoplastů pro technickou praxi a jejich spojování
 • Požadavky na kontrolu a zkoušení (NDT, DT) různých výrobků, technických zařízení a dílců i nosných konstrukcí staveb, strojních, energetických a technických zařízení
 • Požadavky na dokumentaci výrobků, dílců a konstrukcí, technických zařízení

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.