TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Požadavky na výrobce, montážní firmy, bezpečné výrobky

Dle předpisu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novely zákona č. 100/2013 Sb., o bezpečných výrobcích, dále dle Nařízení vlády NV ČR (právně-technických předpisů), EU Směrnic a Nařízení EU Parlamentu (ES, EHS, EC, EUS, NEP), pro stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová, dopravní, manipulační, energetická, tepelná zařízení a dále i dle harmonizovaných technických norem i výrobkových a technicky určených norem je požadováno níže uvedené. Důvodem stanovených požadavků je uvádět na trh a do provozu bezpečné výrobky s předepsanou životností a spolehlivostí a to na základě kritérií rizik zpracovaných a vydaných výrobcem (zhotovitelem) v návodu na provoz a údržbu, kontrolu i diagnostiku výrobku, ev. zařízení. To se požaduje v souladu s harmonizovanými  (výrobkovými) normami.

(Od 10.5.2013 v ČR platí nová Směrnice EU č. 305/2011 (CPR), která nahrazuje Směrnici EU 89/106/EHS (CPD), NV ČR č. 190/1992 Sb.).

Jsou to následující požadavky na kovové konstrukční díly a konstrukce výrobků:

  • Zavedený (certifikovaný) systém kvality dle ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 3834 (WQMS), ev. ČSN EN ISO 14001 (EMS) i ČSN OHSAS 18001 (SMS), ČSN EN 1090-1 (FPC), dle výrobkových norem (příručky a směrnice kvality, postupy pro provádění výrobků i dodržování jejich kvality, metrologické zásady aj.)
  • Kvalifikované postupy výroby (montáže), speciálních (zvláštních) technologických procesů, např. svařování (WPS, WPQR dle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609, ČSN EN ISO 15614, aj.), tváření (ohýbání, kování, lisování), slévání, obrábění, povrchové úpravy dle výrobkových norem
  • Kvalifikovaný personál – manažer kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, auditor kvality dle ČSN EN ISO 19011, svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731, kontrolora NDT dle ČSN EN ISO 9712 (dříve ČSN EN 473), ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN 13018, kvalifikovaní svářeči dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4, 5, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 1418 (operátoři), ČSN EN 12732
  • Posouzení shody předepsané a také požadované technické dokumentace a výpočtové dokumentace, tj. projekční, konstrukční, provozní (návod na provoz a údržbu), výrobní, montážní, technologické, kontrolní, zkušební, diagnostické a revizní, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech výrobku a jeho provedení
  • Schválené technické materiály pro výrobky – základní, přídavné, pomocné, spojovací, nátěrové, výkovky, odlitky, výlisky, technické ochranné plyny dle požadavku výrobkových a technických norem a to s dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1 a 3.2), v souladu s ČSN EN 10021 a ČSN EN 10168, aj.
  • Certifikáty výrobků a systému kvality – ES Certifikát výrobku, ES Certifikát systému řízení výroby, Certifikát systému kvality, Certifikát zvláštního technologického procesu (svařování, tváření, tepelného zpracování, povrchové úpravy) dle výrobkových norem aj. (posouzení shody)
  • Certifikáty způsobilosti výrobce (montážní firmy) – k provádění kovových konstrukcí výrobků (zařízení) dle ČSN EN 1090-2 a 3 (ocelové a hliníkové konstrukce)
  • Vystavené protokoly z kontrol a zkoušek výrobků – protokol o zkouškách výrobních, montážních, stavebních, celkových, konečných, validačních, NDT (VT, rozměrů, PT, MT, RT, UT, LT – těsnosti, TZ – tlakové zkoušce, AE, ET aj.), DT (destrukčních) dle výrobkové normy, právně-technického předpisu (NV, ES, EHS, EC), ČSN EN ISO 17635, kontraktu (smlouvy), objednávky výrobku, výrobní a montážní kontrolní protokol komplexnosti výrobku, protokol funkční zkoušky, protokoly z kooperačních činností na konstrukčních dílech (částech) výrobku, protokol o předání výrobku, technologického, technického zařízení (vyhrazeného, vybraného i určeného předpisy ČR a EU).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.