TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Technická konference TESYDO 2013

STANOVENÁ A VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYBRANÉ A STANOVENÉ VÝROBKY K POSUZOVÁNÍ SHODY

SPORT – V – HOTEL Hrotovice u Třebíče
26. a 27. března 2013

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zku-šebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při provádění konstrukcí výrobků a technických zařízení (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství), tlakových, plynových, chemických a zdvihacích, dopravních i transportních zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, údržbu a kontrolu, ev. diagnostiku při provozu, v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost výrobků vyhrazených technických i vybraných zařízení a stanovených i vybraných výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

Dílčí přednášky

1. Tlaková zařízení, tlakové nádoby, sestavy tlakových zařízení a výstroj tlakových zařízení, kategorizace, provádění, provoz

2. Plynová zařízení – plynárenská a odběrná, kategorizace, provádění, provoz

3. Elektrická zařízení – silnoproudá a slaboproudá, kategorizace, provádění, provoz

4. Zdvihací zařízení – ke zdvíhání a přepravě břemen a osob, vyhrazená a nevyhrazená, kategorizace, provádění, provoz

5. Stanovené výrobky a technická zařízení, kategorizace, provádění, provoz

6. Vybrané výrobky k posuzování shody, kategorizace, provádění, provoz

7. Vyhrazená technická zařízení, kategorizace, provádění, provoz

8. Dopravní a manipulační prostředky a zařízení, kategorizace, provádění, provoz

9. Strojní výrobky a zařízení, kategorizace, provádění, provoz

10. Stavební výrobky a konstrukce, kategorizace, provádění, provoz

11. Chemická zařízení, zařízení pro čističky a úpravny vod, kategorizace, provádění, provoz

12. Potravinářská zařízení, kategorizace, provádění, provoz

13. Energetická a teplárenská zařízení, sestavy zařízení, kategorizace, provádění, provoz

14. Požadavky na kovové materiály pro výrobky, technické dodací předpisy

15. Požadavky na plastové materiály pro výrobky, technické dodací předpisy

16. Požadavky na systémy řízení výroby a systémy managementu kvality

17. Požadavky na projektovou dokumentaci výrobků, zařízení a staveb

18. Požadavky na konstrukční dokumentaci výrobků, zařízení a staveb

19. Požadavky na výrobní dokumentaci výrobků, zařízení a částí staveb

20. Požadavky na postupy provádění výrobků, kontrolní i zkušební, diagnostickou
a revizní dokumentaci výrobků, zařízení a staveb

21. Požadavky na montážní dokumentaci výrobků, zařízení a staveb (dílenskou a konečnou)

22. Technické dodací předpisy (podmínky) pro výrobky, zařízení a částí staveb

23. Přehled důležitých technických norem (harmonizovaných, technicky určených, Eurokódů,
výrobkových, systémových, zkušebních a kontrolních, norem TDP materiálů i dokumentů (atestů) kontroly aj.)

24. Přehled důležitých právně – technických předpisů a legislativních předpisů ČR a EU

25. Technická bezpečnost, spolehlivost i životnost a zkušenosti z provozu výrobků a technických zařízení

26. Technologie a zvláštní procesy používané při provádění a zhotovování výrobků a technických zařízení
(tváření, svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy aj.)

27. Konstrukční a výpočetní počítačové programy pro návrh výrobků a technických zařízení

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentáře

 1. Ing.Lubomír Vlček napsal/a:

  Dobrý den,
  není k dispozici sborník přednášek z Vaší konference TESYDO 2013, konané 26..3.-27.3.2013 v Hrotovicích?
  Děkuji za odpověď
  L.Vlček

 2. Redakce napsal/a:

  Dobrý den,
  zasíláme Vám informace na e-mail.

  S pozdravem
  tým Strojirensky.NET

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.