TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Konference TESYDO, s.r.o.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ,
TLAKOVÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH REALIZACE A PROVOZ

(Stavební, strojní výrobky a tlaková a plynová zařízení)

SPORT – V – HOTEL HROTOVICE u Třebíče
29. a 30. března 2011

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky dokumentace (projekce – konstrukce – výpočtů, technologických, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků (stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku), tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, včetně požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, DIN, ev. ASME aj.

Témata přednášek

I. Legislativa a technické normy pro konstrukce výrobků a technická zařízení

II. Dokumentace, výrobní, technologické a kontrolní i zkušební postupy

III. Konstrukční materiály a jejich aplikace

IV. Technologie ve výrobě a na montáži

V. Výroba, zásady pro výrobu

VI. Kontrola a zkoušení, jakost

VII. Montáž a postupy montáže

VIII. Provoz a provozní zásady

IX. Kontrola, zkoušení, revize a diagnostika na provozovaných konstrukcích
výrobků a technických zařízení

X. Výrobní programy zařízení firem a aplikace v praxi

Více informací

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.