TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Údaje uváděné na výkresu – v dokumentaci svařence

ÚDAJE PRO PROVÁDĚNÍ SVAŘOVÁNÍ VÝROBKU

(VYSPECIFIKOVANÉ SVAŘ. DOZOREM dle ČSN EN ISO 14 731 v souladu ČSN EN ISO 3834-1 až 6 a předepsané projektantem, event. konstruktérem)

Číslo konstrukční (výrobní) dokumentace

(dle ČSN EN ISO 3834)

Výrobková norma (technická norma)

(dle ČSN EN ISO 3834)

Metoda svařování (pájení), svarové úkosy

(dle ČSN EN ISO 4063, ČSN EN ISO 9692-1,2,3,4 )

Postup WPS (BPS) + instrukce + protokol WPQR (BPAR)

(dle ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN 13 133, ČSN EN 13 134, ČSN EN ISO 3834)

Stupeň jakosti svaru  (pájeného spoje)

(dle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 18 279, ČSN EN ISO 10 042, ČSN EN 12062)

Součinitel hodnoty svarového (pájeného) spoje

(dle výrobkové, event. technické normy)

Stupeň přesnosti svařence – tolerance

(dle ČSN EN ISO 13 920, ČSN ISO 2768-1a 2)

Metody kontroly NDT + DT

(dle ČSN EN 12 062, výrobkové normy, ČSN EN 12 799, ČSN EN 12 797)

Svařovací plán

(dle ČSN EN ISO 3834, dle výrobkové normy)

Kvalifikace svářeče, páječe, operátora

(dle ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 133, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, dle výrobkové normy)

Rovnací plán

(dle ČSN EN ISO 3834, dle výrobkové normy )

Plán kontrol a zkoušek

(dle ČSN EN ISO 3834, dle výrobkové normy)

Postup tepelného zpracování (TZ)

(dle výrobkové normy a ČSN EN ISO 3834)

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: DOKUMENTACE

Sekce:

Komentář

  1. D.Svoboda napsal/a:

    Uváděné ČSN EN ISO 13 920 + ČSN ISO 2768-1 a 2 se v tolerancích dost liší. Takže hotový ( a dejme tomu obroušený ) svařenec se rozměrově hodnotí podle které normy ?

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.