TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Přehled dokumentů kontroly (dle ČSN EN 10 204)

Druh Popis druhu dokumentu Obsah dokumentu Dokument potvrzuje
Česky Anglicky Německy Francouzsky
2.1 Prohlášení o shodě s objednávkou Declaration of compliance with the order Werksbescheinigung Attestation de conformité à la commande Prohlášení o shodě s objednávkou Výrobce
2.2 Zkušební zpráva Test report Werkszeugnis Relevé de contrôle Prohlášení o shodě s objednávkou s uvedením výsledků zkoušek provedených na základě nespecifikované kontroly Výrobce
3.1 Inspekční certifikát 3.1 Inspection certificate 3.1 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Certificat de réception 3.1 Prohlášení o shodě s objednávkou s uvedením výsledků zkoušek provedených na základě specifikované kontroly Oprávněný zástupce výrobce nezávislý na výrobních útvarech
3.2 Inspekční certifikát 3.2 Inspection certificate 3.2 Abnahmeprüfzeugnis 3.2 Certificat de réception 3.2 Prohlášení o shodě s objednávkou s uvedením výsledků zkoušek provedených na základě specifikované kontroly Oprávněný zástupce výrobce nezávislý na výrobních útvarech a buď oprávněný zástupce odběratele nebo inspektor stanovený v úředních předpisech

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: DOKUMENTACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.