TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Kvalifikace a oprávnění výrobce pro tlakové nádoby a zařízení

Tlakové nádoby a zařízení: nádrže, zásobníky, nádoby, potrubí, výměníky, kotle, sestavy tlakových zařízení, výstroj k tlakovým zařízením, láhve na technické plyny, vzdušníky, přepravitelná tlaková zařízení, aj.

A. Schválená technická dokumentace – projekt a prováděcí dokumentace:

konstrukční, výrobní, kontrolní, zkušební, montážní, provozní, prohlášení o shodě (dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o bezpečných výrobcích, uváděných na trh a do provozu, nařízení vlády NV ČR, evropských směrnic ES, EHS, dle kontraktu, výrobkových a technických norem – kontrolu a schválení provádí Stavební úřad, Úřad inspekce práce, Orgán hygieny, Orgán požární ochrany, Orgán životního prostředí, Česká obchodní inspekce, ev. jiné úřady).

B. Kvalifikace a předpoklady způsobilosti výrobce, montážní firmy:

 • „Průkaz způsobilosti – Kvalifikace výrobce“ k provádění kovových výrobků, včetně montáže, oprav, repasí, rekonstrukcí (dle ČSN 73 2601, ČSN 73 14 01, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN  12 953, aj.)
 • Posouzení shody technické, konstrukční, výrobní dokumentace výrobku s předpisy a normami (NV, ES, EHS, harmonizovanými normami, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem i jejich schválení k realizaci výrobku, národních předpisů a norem (př. dle EN 13445, EN 13480, EN 12 952, EN 12953, aj.).
 • Posouzení shody při zabezpečování systému řízení kvality výroby a výrobků, ev. systému k managementu kvality.
 • Přezkoušení typu výrobku a ověření výrobku
 • Posouzení shody zařízení dle postupů posuzování shody (A až H1) a označení výrobku značkou „CE“ a štítkem.
 • Certifikát ES přezkoušení typu zařízení, ev. certifikát ES přezkoušení návrhu, ev. ES certifikát o shodě

(Výše uvedené musí být ve shodě s NV, ES, EHS – směrnicemi CZ a EU).

C. Zavedený a certifikovaný systém řízení kvality i výroby:

 • Systém kvality svařování a výrobních procesů (dle ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6)
 • Systém managementu kvality (dle ČSN EN ISO 9001)
 • Systém environmentálního managementu (dle ČSN EN ISO 14 001)
 • Systém managementu bezpečnosti práce (dle ČSN EN ISO 18 001)

D. Kvalifikace personálu: Projektant, konstruktér (IWSD), technolog, mistr, kontrolor, pracovníci výroby a montáže, svářečský dozor (EWS, EWT, EWE), svářečský kontrolor, svářeči, páječi, svářečští pracovníci, strojní kvalifikovaný personál, aj.

 • Strojní kvalifikovaný personál – koordinátor stavby, stavební dozor, technolog, pracovníci výroby a montáže dle zákona č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády NV, výrobkových norem i norem kvality
 • Svářečský dozor (inspektor) – dle ČSN EN 14 731
 • Svářečský kontrolor (výrobní kontrolor) – dle ČSN EN 970, ČSN EN 473
 • Svářeči (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606 – 2 až 5, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 17 660 1 až 2, ČSN 05 0705, operátoři (dle ČSN EN 1418), páječi (dle ČSN EN 13 133), svářeči plastů (ČSN EN 13 067).

E. Kvalifikované postupy výroby, včetně svařování WPS a WPQR, BPS a BPAR (dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 15 609 -1 až 5, ČSN EN ISO 15 610 až 15 614 – 1 až 13, ČSN EN ISO 14 555, ČSN EN ISO 15 620 ČSN EN 13 134, ČSN EN 1011-1 až 8 a výrobkových norem).

F. Druhy dokumentací zpracovaných k těmto výrobkům

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat k výrobkům a technickým zařízením v určitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

1. Projekční + projektová specifikace a řešení
2. Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení
3. Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika)
4. Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava)
5. Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby, …)
6. Kontrolní (kontrolní plány, protokoly NDT a DT kontrol, plány řízení jakosti, …)
7. Zkušební (zkušební plány, protokoly NDT a DT zkoušek, …)
8. Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly, …)
9. Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz, …)
10. Servisní (obnova-repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika)-protokoly
11. Revizní (revizní zprávy a protokoly)
12. Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty)
13. Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty)
14. Prohlášení o shodě výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami (dokumenty a doklady)
15. Posuzování i prokazování shody výrobků a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami a Evropské technické schválení (dokumenty, doklady, zprávy, certifikáty)
16. Technické posudky [konstrukcí výrobků, technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, strojních, energetických, chemických, technologických), konstrukcí stavebních i strojních, elektrických, technických materiálů a technologií]
17. Znalecké posudky (materiálů, technologií, konstrukcí strojů i staveb a technických i technologických zařízení)

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: INSPEKCE

Sekce:

Komentáře

 1. Zapletal Vladimír napsal/a:

  Dobrý den, prosím o nabídku vzdělávání – kvalifikaci a oprávnění revizního technika tlakových nádob a zařízení.
  S přáním pěkného dne V.Zapletal

 2. Redakce napsal/a:

  Dobrý den,
  informace Vám zasíláme na e-mail.

  S pozdravem
  tým Strojirensky.NET

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.