TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace výrobců
a montážních firem ve svařování

1) Kvalifikace svářečů, páječů a operátorů svařování i žíhačů, ev. termických (žárových) stříkačů (dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4 a 5, ČSN EN 13 133, ČSN EN 1418, ČSN EN 17 660-1 a 2, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 14 918 i ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ev. výrobkových norem).

2) Svářečský dozor, tj. specialista, technolog, inženýr (dle ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

3) Svářečský kontrolor a pracovníci NDT (dle ČSN EN 970, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

4) Kvalifikované specifikace svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS), protokoly WPQR (BPAR) – (dle ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1 až 5, ČSN EN ISO 15 610, …11, …12,…13, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 13 134, ČSN EN ISO 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN ISO 6213).

5) Schválená dokumentace – projekční, konstrukční, výrobní, včetně výrobních postupů, technologická, kontrolní, zkušební, montážní, servisní, ev. diagnostická a návod na provoz (dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1090-1,2 a 3, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1999-1-1, ČSN EN 1993-1-4, ČSN EN 13 480, ČSN EN 13 445, ČSN EN 12 952, ČSN EN 12 953, ČSN EN 12 732, ČSN EN 1775, ČSN EN 12 062, ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. výrobkových norem).

6) Odborná způsobilost (osvědčení) firmy – „Průkaz způsobilosti – Kvalifikace výrobce (montážní firmy)“ k provádění kovových konstrukcí výrobků (dle ČSN EN 73 2601, ČSN EN 1090-2 a 3, aj., ev. výrobkových, norem).

7) Zavedený a certifikovaný systém kvality svařování, včetně výroby, montáže a souvisejících technologických procesů – tváření, slévání, obrábění, tepelné dělení, tepelné zpracování a povrchové úpravy (dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 14 554-1 a 2, ČSN EN ISO 14 922-1 až 4, ČSN EN ISO 17 663, ČSN EN 15 085-1 až 5, ev. výrobkových norem).

8) Technické konstrukční materiály a polotovary, včetně spojovacích materiálů a součástí (dle ČSN EN 10 204, ČSN EN 10 168, ČSN EN 10 021, ev. jiných výrobkových norem) – s atesty (dokumenty kontroly).

9) Protokoly o rozměrové kontrole a zkouškách svarů i výrobků (dle ČSN EN 12 062 – VT, PT, MT, RT, UT, LT, ET, ČSN EN ISO 13 920, ČSN ISO 2768-1 a 2, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10 042, ČSN EN ISO 9013, ev. jiných výrobkových norem, ev. obchodní smlouvy – kontraktu nebo projekční, konstrukční, montážní, kontrolní, zkušební dokumentace výrobce (montážní firmy), ev. předpisu hlavního dodavatele výrobku (zařízení).

10) „Posuzování shody“ a „Prohlášení o shodě“ dodavatele, výrobce, montážní firmy – „Bezpečný výrobek“ (dle ČSN EN ISO/IEC 17 050-1 a 2, výrobkových norem, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 490/2009 Sb., ev. nařízení vlády ČR nebo Evropských směrnic ES, EHS, EC pro strojní, stavební výrobky, ev. zdvihací i tlaková a plynová zařízení).

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.