TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Provádění kvalifikací svářečů

* ČSN EN 287-1
– Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.

* ČSN EN ISO 9606-2
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny.

* ČSN EN ISO 9606-3
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi.

* ČSN EN ISO 9606-4
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu.

* ČSN EN ISO 9606-5
– Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

* ČSN EN 1418
– Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů.

* ČSN EN 12 732
– Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky. (Požadavky na kvalifikaci svářečů).

* ČSN EN ISO 17 660-1
– Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 1: Nosné svarové spoje.

* ČSN EN ISO 17 660-2
– Svařování. Svařování betonářské oceli. Část 2: Nenosné svarové spoje.

* ČSN EN 13 133
– Tvrdé pájení. Zkouška páječe.

* ČSN EN 13 067
– Personál pro svařování plastů, Zkoušky odborné způsobilosti svářečů. Svařování spojů z termoplastů.

* ČSN EN ISO 14 918
– Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání.

* ČSN 05 0705
– Svařování. Zaškolení pracovníků a základní kurzy svařování.

* ČSN EN ISO 15 618-1
– Zkoušky svářečů pod vodou. Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra.

* ČSN EN 15 618-2
– Zkoušky svářečů pod vodou. Část 2: Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.