TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

Druhy dokumentací zhotovených k výrobkům

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat k výrobkům a technickým zařízením v určitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

 1. Projekční + projektová specifikace a řešení
 2. Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení
 3. Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika)
 4. Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava)
 5. Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby, …)
 6. Kontrolní (kontrolní plány, protokoly, plány řízení jakosti, …)
 7. Zkušební (zkušební plány, protokoly, …)
 8. Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly, …)
 9. Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz, …)
 10. Servisní (obnova-repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika)-protokoly
 11. Revizní (revizní zprávy a protokoly)
 12. Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty)
 13. Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty)
 14. Prohlášení o shodě výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami (dokumenty a doklady)
 15. Posouzení shody výrobku a technických zařízení s dokumentací, předpisy i normami (dokumenty, doklady, zprávy, certifikáty)
 16. Technické posudky [konstrukcí výrobků, technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, strojních, energetických, chemických, technologických), konstrukcí stavebních i strojních, elektrických, technických materiálů a technologií]
 17. Znalecké posudky (materiálů, technologií, konstrukcí strojů i staveb a technických i technologických zařízení)

Obory :

 1. Stavební konstrukce namáhané staticky i dynamicky – konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, … (dle NV č. 128/2004 Sb., č. 312/2005 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona , výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS)
 2. Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků, … (dle NV č. 26/2003 Sb., č. 20/2003 Sb., č. 541/2004 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES, EHS)
 3. Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy, … (dle NV č. 176/2000 Sb., NV č. 142/2008 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES, EHS)
 4. Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, nádrže, kompresorové stanice,… (dle NV č. 26/2003 Sb., č. 22/2003 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES, EHS)
 5. Elektrická zařízení nízkého napětí (dle NV č. 17/2003 Sb.). Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility ( dle NV č. 616/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic ES, EHS)

(U výše uvedených výrobků je možno zabezpečit i jejich výrobu, instalaci, dozor, certifikaci a inspekci při jejich provádění!)

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: DOKUMENTACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.