TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Nedestruktivní zkoušení (NDT)

Nedestruktivní kontroly a NDT zkoušení se provádí ve firemních a smluvních laboratořích, auditovaných a posouzených COJ, COV a IO, za účasti inspektorů inspekčního orgánu TESYDO, s.r.o.. K laboratorním protokolům o zkouškách se vystaví inspekční zpráva, event. inspekční certifikát nebo technický, event. znalecký posudek.

Nedestruktivní zkoušení se provádí dle ČSN, EN, ISO, ASME v rámci:

 • Přejímek základních materiálů
 • Přejímek svarových, pájených i lepených spojů
 • Přejímek povrchových úprav (nátěrů, povlaků, tepelných i žárových nástřiků)
 • Přejímek tepelně zpracovaných výrobků (polotovarů)
 • Přejímek výrobků (konstrukcí a technických zařízení)
 • Expertíz, technických a znaleckých posudků a to nových i provozovaných výrobků a na nich použitých materiálů, včetně povrchových úprav
 • Inspekční činnosti na výrobcích, event. na svarových, pájených i lepených spojích, technických materiálech

Rozsah nedestruktivních kontrol a zkoušek:

 • Vizuální zkouška (kontrola) – VT
 • Penetrační (kapilární) zkouška (kontrola) – PT
 • Kontrola (zkouška) prozářením – RTG
 • Kontrola (zkouška) ultrazvukem – UZ
 • Kontrola (zkouška) magnetickou metodou práškovou – MT
 • Kontrola (zkouška) těsnosti – LT
 • Kontrola tlouštěk materiálů, nátěrů, povlaků, nástřiků – KT
 • a jiné

Zájemcům o tyto zkoušky se v rámci nabídky výše uvedených služeb poskytne ceník a bude s nimi podepsána smlouva o kontrolní, zkušební a inspekční činnosti.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: CERTIFIKACE INSPEKCE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.