TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Specializační kurzy

Manažer jakosti procesu svařování (MJ-W), Manažer systému managementu jakosti (MSJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

Evropský / mezinárodní svářečský inspektor (EWIP / IWIP) – kurz CWS ANB

Auditor jakosti procesu svařování (AJ-W), Auditor systému managementu jakosti (AMJ) ( pro systém řízení kvality a systém řízení výroby)

Vizuální kontrola (VT) výrobků, makroskopická kontrola (MK) svarů

Kontrola kapilární metodou (PT), kontrola těsnosti (LT)

Technik NDT laboratoří (T-NDT), technik DT laboratoří (T-DT)

Svářečský kontrolor (WK-VT+PT, MT) – vizuální, kapilární a magnetická
kontrola

Svářečský kontrolor se zaměřením na vizuální kontrolu (WK-VT)

Svářečský kontrolor pro plynárenství – svařování kovů (WK-P)

Vizuální kontrola svařovaných výrobků z plastů (VT-WP)

Kontrolor výroby (KV), technik pro přenášení atestových značek (TPZ)

Bezpečnostní technik – specialista bezpečnosti práce (BT)

Technický inspektor – přejímač (TI – P), hodnocení radiogramů (HR)

Evropský / mezinárodní svářečský praktik (EWP, IWP) – kurz CWS ANB

Svářečský dozor pro betonářské oceli, plasty, odporové svařování a žárové nástřiky – doškolovací kurzy CWS ANB pro diplomované techniky

Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí výrobků (IWSD) – kurz
CWS ANB

Absolventi obdrží ,,Certifikát“ (diplom) a na základě žádosti jim bude vystaveno registrační razítko od TESYDO, s.r.o. (Dle kvalifikačního a akreditovaného certifikačního systému CWS ANB a TESYDO, s.r.o.), event. MŠMT ČR.
Kvalifikace personálu jsou v souladu s technicko-právními předpisy i technickými (výrobkovými) normami ČSN, EN, ISO, ASME a předpisy ČR i EU, event. Směrnicemi EWF, IIW a IAB. Kurzy probíhají ve školícím centru – ATB TESYDO, s.r.o..

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentáře

 1. Josef Krpal napsal/a:

  Dobrý den,
  prosím o sdělení informací ohledně kurzu Manažer systému managementu jakosti.

  Předem děkuji za poskytnuté informace Josef Krpal

 2. Redakce napsal/a:

  Dobrý den,
  zasíláme Vám informace na e-mail.

  S pozdravem
  tým Strojirensky.NET

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.