TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Školení a vzdělávací akce 2. pololetí 2009

Kurzy
Do programu mohou být zařazeny operativně další potřebné nebo nutné akce plynoucí z operativních požadavků zákazníků.

Akce Zahájení Školící dny Závěrečná zkouška Cena /Kč/
Kurz pro svářečské kontrolory 24.8.2009 24.8.-1.9.2009 4.9.2009 15.900,- +19 % DPH
29.10.2009 29., 30.10.,2.-6.11. 9.11.2009
18.11.2009 18.-26.11. 30.11.2009
Kurz pro svářečské kontrolory se zaměřením na VT 24.8.2009 24. – 28.8.2009 4.9.2009 10.500,- +19 % DPH
29.10.2009 29., 30.10., 2.-4.11. 9.11.2009
18.11.2009 18. – 24.11. 30.11.2009
Pracovník NDT –VT 2 st. 24.8.2009 24. – 28.8.2009 4.9.2009 10.500,-

+ 3.200,-

+19 % DPH

29.10.2009 29., 30.10., 2.-4.11. 9.11.2009
18.11.2009 18.-24.11. 30.11.2009
2.12.2009 2. -8.12. 15.12.2009
Pracovník NDT – PT 2 st. 24.8.2009 24. –26.8., 31.8., 1.9. 4.9.2009 10.500,-

+ 3.400,-

+19 % DPH

29.10.2009 29., 30.10.,2., 5.,6.11. 9.11.2009
18.11.2009 18. – 20.11., 25.,26.11. 9.11.2009
2.12.2009 2.-4.12., 9.,10.12. 15.12.2009
Pracovník NDT-MT 2 st. 21.9.2009 21. – 25.9. 2009 29.9.2009 10.500,-

+ 3.600,-

+19 % DPH

Vizuální kontrola v plynárenství – kov 20.11.2009 20. – 24.11. 30.11.2009 7.900,-

+19 % DPH

4.12.2009 4. -8.12. 15.12.2009
Vizuální kontrola v plynárenství – plasty 25.11.2009 25.-27.11. 30.11.2009 7.900,-

+19 % DPH

9.11.2009 9. – 11.12. 15.12.2009
Kurz pro Mezinárodní/Evropské svářečské praktiky 16.10.2009 16.10. – 12.11.2009 13.11.2009 29.000,- +19 % DPH
Doplňkový kurz pro svářečské praktiky – instruktory a učitele svařování 14.9.2009 14., 15., 16.9. 17.9.2009 6.600,-

+19 % DPH

10.11.2009 10., 11., 12.11. 13.11.2009
30.11.2009 30.11.,1., 2.12. 3.12.2009
Doplňkový Kurz pro svářečské dozory – svařování betonářských ocelí 13.10.2009 13., 14., 15.10. 15.10.2009 7.500,-

+19 % DPH

Doplňkový kurz pro svářečské dozory – svařování plastů 19.10.2009 19. – 23.10. 26.10.2009 10.500,-

+19 % DPH

Manager kvality/ manager zajištění kvality při svařování 7.9.2009 7.9. – 7.10.2009 12.10.2009 29.000,-/26.000,-

+19 % DPH

Auditor kvality/ auditor zajištění kvality při svařování 7.9.2009 7.9.- 15.9.2009 18.9.2009 12.600,-/10.600,-

+19 % DPH

Mezinárodní svářečský inspekční personál – C,S,B,

(Inspekční modul)

19.10.2009 Dle rozsahu přípravy(C,S,B) 11.11.2009 B: 11.500,-

S: 18.000,-

C: 32.000,-

+19 % DPH

Mezinárodní svářečský konstruktér (standardní nebo úplný) 16.11.2009 Dle rozsahu přípravu 17.12.2009 Bude stanovena dodatečně

Semináře

Seminář pro pracovníky svářečských škol/ místo bude  oznámeno v pozvánce 8.12.2009 Aktualizační seminář Samostatná pozvánka 1.190-

vč. DPH

Seminář pro svářečské kontrolory 29.9.2009 Aktualizační seminář požadavky na výrobky Samostatná pozvánka 2.600,-

vč. DPH

Seminář pro svářečské dozory 22.9.2009 Technické požadavky na ocelové konstrukce Samostatná pozvánka 2.700,-

vč. DPH

Kurzy – zahájení vždy v 8.00 hod., výuka denní od 8.00 do 16.05 hod.

Místo: TESYDO, s r.o.  -  učebna v přízemí dveře č. 8 (učebna – laboratoř)

Semináře – zahájení vždy v 9.00 hod., presence 8.30 – 9.00 hod.

Místo: dle plánu nebo samostatné pozvánky

Případná změna vyhrazena.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.