TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Nabídka variant kurzů pro pracovníky nedestruktivního zkoušení svařovaných výrobků

►SVÁŘEČKÝ KONTROLOR
►Certifikovaný pracovník nedestruktivní kontroly VT, PT nebo MT

Varianty kurzů a výstupů z kurzu:

Kurz

Výuka

Zkouška

Výstup – doklady

Cena

Název

Označení

Typ

Svářečský kontrolor

W-K

(VT i PT)

Kvalifikační

7 dní  – 56 hodin Denní studium

závěrečná

Osvědčení o kvalifikaci

a

Certifikát kontrolora (neakreditovaný)

**/

15900,- + 19 % DPH
Svářečský kontrolor se zaměřením na vizuální kontrolu  (VT)

W-K-VT

Kvalifikační

5 dní – 40 hodin Denní studium

10500,- + 19 % DPH
Svářečský kontrolor se zaměřením na zkoušky kapilární metodou  (PT)

W-K-PT

Kvalifikační

5 dní – 40 hodin Denní studium

10500,- + 19 % DPH
NDT pracovník pro vizuální kontrolu svarů,Stupeň 2 dle ČSN EN 473   */

VT

PřípravnýPřímý přístup na 2 st.

5 dní – 40 hodin Denní studium

certifikační

Osvědčení o absolvování kurzua

Certifikát pracovníka NDT

(akreditovaný

ČIA) ***/

10500,-+

3200,-

+

19 % DPH

NDT pracovník pro zkoušky kapilární metodou,Stupeň 2 dle ČSN EN 473  */

PT

PřípravnýPřímý přístup na 2 st.

5 dní – 40 hodin Denní studium

10500,-+

3400

+

19 % DPH

NDT pracovník pro zkoušky magnetickou práškovou metodouStupeň 2 dle ČSN EN 473 */

MT

PřípravnýPřímý přístup na 2 st.

5 dní – 40 hodin Denní studium

10500,-+

3600

+

19 % DPH

Poznámky:*/  jde o přímý přístup na stupeň 2 ,

v rámci žádosti o certifikační zkoušku a vydání certifikátu je nutné počítat s doložením praxe v oblasti kontroly svarů minimálně v délce 4 měsíců;

příslušné formuláře obdrží účastník kurzu od certifikačního orgánu při zahájení kurzu (Žádost o certifikaci)

Účastníci kurzů musí během kurzu doložit potvrzení očního specialisty o zrakové schopnosti dle ČSN EN 473 čl. 6.4; formulář je k dispozici na TESYDO, s.r.o..

**/ Pracovník s neakreditovaným certifikátem může působit tam, kde není požadavek na certifikaci pracovníka dle ČSN EN 473  nebo obdobných předpisů dán příslušnými výrobkovými normami, předpisy nebo zákazníkem

***/ Osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků NDT (VT,PT,MT -1 a 2 st)  č. 152 / 2009

(Certifikační orgán č. 3201 TESYDO, s.r.o., TESYDO-COP) ze dne 19.3.2009.

Výrobkový sektor „w“ – Svařované výrobky

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.