TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Kvalifikace personálu – technolog plastů

Cílová kvalifikace: SVÁŘEČSKÝ DOZOR PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Doklad o kvalifikaci: Diplom EWF (vydává CWS ANB)

Funkce: svářečský dozor pro oblast svařování plastů

Příprava personálu dle Dokumentu: CWS ANB: TP C 028

Rozsah specializačního kurzu: 40 hodin + závěrečná zkouška

Forma studia: denní (8 hodin denně)

Předpoklady pro přijetí do přípravného kurzu:

Řádné vzdělání podle pravidel EWF pro svářečské dozory Požadovaná praxe
DIPLOM IWS/EWS Není požadavek
DIPLOM IWT/EWT Není požadavek
DIPLOM IWE/EWE Není požadavek

Předpoklady pro připuštění ke zkoušce

1. Absolvování specializačního kurzu pro svářečské dozory Zvláštní okolnosti posuzuje zkušební komise
2. Účast ve specializačním kurzu min 90 % výcvikového programu

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.