TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Realizace výrobků

Na základě volných výrobních kapacit firem a společností zabývajících se výrobou kovových konstrukcí výrobků, vám tímto nabízíme službu –  možnost realizace vámi projektovaných a konstruovaných produktů (výrobků), ev. vyráběných v jiných výrobních firmách (kooperaci), které mají zavedený a certifikovaný systém managementu kvality dle EN ISO 9001, ev. EN ISO 3834 –  systém kvality  ve svařování a souvisejících výrobních procesech ( kvalifikaci, oprávnění) a to v níže uvedených kategoriích výrobků, kterými jsou:

-         kovové konstrukce částí strojních a stavebních výrobků z oceli, ev. z neželezných kovů

-         kovová potrubí z oceli, ev. z neželezných kovů

-         kovové nádoby, nádrže, zásobníky, výměníky a kotle z oceli, ev. z neželezných kovů

-         kovové části tlakových i plynových  (energetických), ev. chemických zařízení

-         kovové konstrukce zdvihacích zařízení, ev. dopravních zařízení

V rámci zajišťování realizace výroby nabízíme dále níže uvedené služby:

-         posouzení a schválení technické dokumentace, event. její doplnění

-         nedestruktivní zkoušení těchto výrobků (NDT)

-         destruktivní zkoušení těchto výrobků (DT), včetně metalografie a chemických rozborů

-         technický a svářečský dozor, inspekce ve výrobě

-         přejímky výrobků a zařízení, včetně protokolů

-         úvodní revize výrobků

-         vystavení certifikátů výrobků, certifikačních zpráv, inspekčních zpráv i inspekčních certifikátů

-         doporučení výrobní firmy k realizaci zakázky, která má odpovídající kvalifikaci a oprávnění k výrobě

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: REALIZACE

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.