TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Zaškolení pracovníků

Přehled příkladů zaškolení pracovníků dle ČSN 050705 (r. 2000) – čl. 5.1.1.

Označení nové Označení původní Název kurzu (původní) Počet hodin
Teorie* Praxe**
ZP 311-1 1.1 D-G1 Stehování plamenem. 20 30
ZP 81-2 1.1 D-G2 Řezání kyslíkem. 20 30
ZP 111-1 1.1 D-E1 Stehování elektrickým obloukem. 20 30
ZP 135-1 1.1 D-M1 Stehování v ochranné atmosféře CO2 . 20 30
ZP 21 (22) 1.1 D-R1-4 Odporové svařování (bodové, švové). 15 15
ZP 311-3 1.1 D-G3 Rovnání plamenem. 15-20 20-30
ZP 311-4 1.1 D-G4 Žíhání plamenem. 15-20 20-30
ZP 311-4 1.1 D-G5 Povrchové kalení. 15-20 20-30
ZP 311-6 1.1 D-G6 Svařování nízkotavitelných kovů. 15-20 20-30
ZP 311-7 1.1 D-G7 Tavení kovů ve stomatologii. 15 15
ZP 311-9 1.1 D-G8 Navařování plamenem. 20 20-30
ZP 311-9 1.1 D-G9 Navařování a svařování plamenem na jednoúčelových strojích. 15-20 20-30
ZP 912-9 1.1 D-L1 Pájení plamenem. 20-25 30-40
ZP 111-2 1.1 D-E2 Řezání a drážkování. 20 30
ZP 82-2 1.1 D-E3 Řezání uhlíkovou elektrodou. 15 15
ZP 83-2 1.1 D-E4 Řezání plazmou. 20-25 30-40
ZP 111-9 1.1 D-E8 Navařování elektrickým obloukem. 20 30
ZP 111-9 1.1 D-E9 Svařování a navařování el. obloukem na jednoúčelových strojích. 15-20 20-30
ZP 135-9 1.1 D-M8 Navařování v ochranné atmosféře CO2 . 20 30
ZP 135-9 1.1 D-M9 Svařování a navařování v ochranné atmosféře CO2 na jednoúčelových strojích. 15-20 20-30
ZP 511-9 1.1 D-I1 Svařování elektronovým paprskem. 20-25 20-30
ZP 71-9 1.1 D-I2 Aluminotermické svařování. 15 15
ZP 42-9 1.1 D-I3 Svařování třením. 15 15
ZP 15-9 1.1 D-I4 Svařování mikroplazmou. 20 20
ZP 91-9 1.1 D-I5 Vysokofrekvenční pájení. 15 15
ZP 111-9 1.1 D-I6 Vibrační navařování. 15 15
ZP 141-1 1.1 D-T1 Stehování v ochranné atmosféře argonu. 20-25 30-40
ZP 141-9 1.1 D-T9 Navařování na jednoúčelových strojích v ochraně argonu. 20 20-30

*   Vyučovací hodina trvá 45 minut.

** Vyučovací hodina trvá 60 minut.

(Osnovy pro teoretickou a praktickou přípravu jsou dle TPA CWS ANB doporučené).

Metody svařování, řezání, event. pájení (číselné označení, název) musí být v souladu se zněním terminologie dle ČSN EN ISO 4063.

Označení svařovaných, pájených, event. řezaných materiálů musí být v souladu s ČSN 050705.

V průkazu svářečského pracovníka se musí uvést do rozsahu oprávnění přesná specifikace činnosti.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.