TESYDO, s.r.o.

Portál pro profesionály v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky Strojirensky.NET

TESYDO, s.r.o.: Kurzy svařování

Přehled příkladů základních kurzů svařování dle ČSN 050705 (r. 2000) – dle čl. 5.1.2.

Označení nové Označení původní Název kurzu (původní) Počet hodin
Teorie* Praxe**
ZK 311 1.1 Z-G1 Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem. 40 135
ZK 912 31 Z-L6 Základní kurz pájení plamenem, materiál-měď a její slitiny. 52 80
ZK 111 1.1 Z-E1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou. 40 128
ZK 111 8 Z-E3 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli. 40 128
ZK 135 1.1 Z-M1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou. 39 92
ZK 135 8 Z-M3 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli. 39 92
ZK 141 1.1 Z-T1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou. 40 90
ZK 141 21 Z-T2 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – nelegované a legované oceli, vyžadující předehřev. 40 90
ZK 141 8 Z-T3 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli. 40 90
ZK 141 31 Z-T6 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – měď a její slitiny. 40 128
ZK 141 21 Z-T7 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – hliník a jeho slitiny. 40 128
ZK 121 1.1 Z-P1 Základní kurz svařování pod tavidlem. 40 48
ZK 72 1.1 Z-S1 Základní kurz elektrostruskového svařování. 34 56
ZK 21 1.1 Z-R Základní kurz odporového svařování na univerzálních strojích. 47 78
ZK 15 P2 Z-I9 Základní kurz polyfúzního svařování plastů. 20 20

*   Vyučovací hodina trvá 45 minut.

** Vyučovací hodina trvá 60 minut.

(Osnovy pro teoretickou a praktickou přípravu jsou dle TPA CWS ANB doporučené).

Metoda svařování, event. pájení (číselné označení, název) musí být v souladu se zněním terminologie dle ČSN EN ISO 4063.

Označení svařovaných, event. pájených materiálů musí být v souladu s ČSN 050705.

TESYDO, s.r.o.

Kategorie: ŠKOLENÍ / VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce:

Komentář

Portál

Provozovatel

TESYDO, s.r.o.

Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT), dokumentace technické problematiky, školení a vzdělávání (certifikace) personálu.